Increase text size Decrease text size
Menu

Liczba ludności Miasta Bełchatowa wynosi blisko 60,5 tys. mieszkańców. Osoby powyżej 60 roku życia zamieszkujące teren Miasta Bełchatowa stanowią grupę blisko 8 tys. osób.

 
Położenie bełchatowskich seniorów przestawia „Informacja o sytuacji mieszkańców Miasta Bełchatowa w wieku emerytalnym”. Dane dotyczą okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
 
Informacja obrazuje:
- Ilość oraz rodzaj świadczeń jakich MOPS w Bełchatowie udzielił w 2013 roku osobom po 60 roku życia;
- Liczbę osób starszych przebywających w ŚDS;
- Liczbę bełchatowian w wieku emerytalnym przebywających w DPS;
- Sytuację zdrowotna osób starszych przedstawioną na podstawie informacji przekazanych przez bełchatowskie zakłady opieki zdrowotnej;
- Opis instytucji, klubów, organizacji zrzeszających w swoich gronach bełchatowskich seniorów
 



Miasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017