Increase text size Decrease text size
Menu

1 stycznia 1925 r. Bełchatów, po 55 latach przerwy spowodowanej degradacją do rangi osady, ponownie stanął w zaszczytnym rzędzie miast. Decyzja władz odrodzonej Rzeczypospolitej była niewątpliwie jednym z wielkich historycznych awansów Bełchatowa, pieczętującego się „rajskim” herbem z Adamem i Ewą. Przypadająca właśnie 90. rocznica tamtego przełomowego wydarzenia skłania do chwili zadumy nad przeszłymi losami i tożsamością bełchatowskiej wspólnoty.

Decyzją Stolicy Apostolskiej z dn. 2. października 2012 r. błogosławiony Jan Paweł II został Patronem Miasta Bełchatowa. Uroczystości związane z nadaniem Bełchatowowi patronatu odbyły się 21. października 2012 r. W obchodach wzięli udział dostojnicy Kościoła Katolickiego z Arcybiskupem Metropolitą Łódzkim ks. Markiem Jędraszewskim i Dziekanem Dekanatu Bełchatowskiego ks. Prałatem Januszem Krakowiakiem, posłowie i senatorowie, samorządowcy Miasta Bełchatowa i Powiatu Bełchatowskiego, goście z partnerskiego miasta Csongrad, przedstawiciele środowisk kulturalno-oświatowych, sportowych i biznesu oraz ponad dwa tysiące mieszkańców.

„Bełchatów - tylko dobre re:akcje" pod takim hasłem rozpoczęto wdrażanie nowego wizerunku Bełchatowa. Wprowadzane zmiany są efektem prac nad realizowanym przez miasto projektem pn. „Opracowanie Strategii Marki Miasta Bełchatowa związanej z województwem łódzkim" Przedsięwzięcie współfinansowane jest w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

 

Przyznawany przez Radę Miejską Bełchatowa tytuł "Honorowy Obywatel Miasta Bełchatowa" to najwyższa forma uznania indywidualnych zasług Obywateli w obronie miasta, dla jego rozwoju, popularyzacji wiedzy o Bełchatowie i jego historii, a także innych dziedzin życia społecznego.

 

 

 

 

 

Herb Miasta Bełchatowa

Uchwała Nr 58/V/97 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dn. 28.04.1997r. w sprawie Herbu Miasta Bełchatowa.

 

Barwy miasta

Uchwała Nr 58/V/97 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dn. 28.04.1997r. w sprawie Herbu Miasta Bełchatowa.

 

 

Hejnał Miasta Bełchatowa

Uchwała Nr 78/VII/97 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dn. 19.06.1997r. w sprawie Hejnału Miasta Bełchatowa.

 

{play}http://www.belchatow.pl/documents/hejnal.mp3{/play}


Sztandar Miasta

Uchwała Nr LVIII/442/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dn. 09.11.2010r. w sprawie Sztandaru Miasta Bełchatowa.

 

Bełchatów jest miastem powiatowym, położonym w województwie łódzkim. Bliska odległość od Łodzi (50 km) oraz Warszawy (150 km), a także położenie na szlaku drogi krajowej nr 8 relacji Warszawa -Wrocław, powodują, iż Bełchatów jest, ważnym dla województwa łódzkiego, ośrodkiem komunikacyjnym. Przez miasto prowadzą również dwie drogi wojewódzkie: nr 485 relacji Pabianice – Bełchatów oraz nr 484 relacji Buczek - Bełchatów – Kamieńsk.

 

Obecność w odległości 10 km od miasta, największego w Polsce zagłębia paliwowo - energetycznego, w którego skład wchodzą PGE Kopalnia Węgla Brunatnego "Bełchatów" S.A oraz PGE Elektrownia "Bełchatów" S.A sprawia, że Bełchatów jest jednym z najważniejszych ośrodków przemysłowych w regionie.

 

 

Powierzchnia Gminy Miasto Bełchatów wynosi 35 km2, gęstość zaludnienia 1725 osób/km2. Na koniec 2014 roku GM Bełchatów liczyła 60 017 mieszkańców.  W porównaniu z rokiem 2013 liczba ludności zmniejszyła się o 385 osób.

Przyznawany przez Radę Miejską Bełchatowa tytuł "Honorowy Obywatel Miasta Bełchatowa" to najwyższa forma uznania indywidualnych zasług Obywateli w obronie miasta, dla jego rozwoju, popularyzacji wiedzy o Bełchatowie i jego historii, a także innych dziedzin życia społecznego.

 

 

 

 

 


Tytułem "Honorowego obywatela Miasta Bełchatowa" zostało wyróżnionych dwadzieścia siedem osób. Wśród nich znaleźli się: marszałek Józef Piłsudski, Żołnierze Zgrupowania płk. Ludwika Czyżewskiego, Apoloniusz Zawilski, pastor Lothar Ernst Knoch, dr Henryk Mular, Jean Claude Versyck, Jadwiga Nadana, Zbigniew Kozłowski, Maciej Pawlik, Święty Jan Paweł II, Tomasz Trawiński, Mirosław Olejniczak, Daniel Jorge Castellani, Konrad Piechocki, Marian Sobutkowski, Bronisława Hanna Hellwig-Stańczuk, Franciszek Zochaniak oraz Mistrzowie Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn z 2014 roku (Stephane Antiga, Krzysztof Ignaczak, Karol Kłos, Mateusz Mika, Marcin Możdżonek, Michał Winiarski, Mariusz Wlazły, Andrzej Wrona, Paweł Zagumny i Paweł Zatorski).

 Miasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017