Increase text size Decrease text size
Menu

Protokół sporządzony dnia 17 stycznia 2017 r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych Miasta Bełchatowa oraz opłat za korzystanie ze świadczeń realizowanych ponad ten czas przez dzieci w wieku do lat pięciu.

Attachments:
Download this file (protokół.pdf)Protokół[ ]296 kB

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki  w przedszkolach publicznych Miasta Bełchatowa oraz opłat za korzystanie ze świadczeń realizowanych ponad ten czas przez dzieci w wieku do lat pięciu.

Attachments:
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]1324 kB
Download this file (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Bełchatowa.pdf)Załącznik nr 1[ ]167 kB
Download this file (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Bełchatowa (1).pdf)Załącznik nr 2[ ]605 kB

Protokół sporządzony dnia 14 listopada 2016 r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Miasta Bełchatowa przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów.

Attachments:
Download this file (protokół.pdf)protokół.pdf[ ]354 kB

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Miasta Bełchatowa przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów.

Protokół sporządzony dnia 17 października 2016 r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia projektu „Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Bełchatowa na 2017 rok”.

Attachments:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół.pdf[ ]127 kB

Protokół sporządzony dnia 17 października 2016 r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia projektu „Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Bełchatowa na lata 2017 - 2021”.

Attachments:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]124 kB

Protokół sporządzony dnia 17 października 2016 r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia projektu „Programu współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, na rok 2017”.

Attachments:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]133 kB

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu  „Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Bełchatowa na lata 2017 -Miasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Katarzyna Kleska, e-mail:k.kleska@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Magdalena Jaśkiewicz, Aleksandra Elminowska, Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2016