Increase text size Decrease text size
Menu
Bełchatowskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot w Bełchatowie podjęło współpracę z Bankiem Żywności im. Marka Edelmana w Łodzi w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016.
Koordynacją działań związanych z przedmiotową akcją zajmować się będzie obok Bełchatowskiego Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie oraz  Zespół ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Bełchatowa. Do wydania przewidzianych jest około 160 ton artykułów spożywczych, a z pomocy będzie mogło skorzysta ok. 3 tysięcy osób.
Chcesz wiedzieć więcej kliknij TUTAJ .


Miasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017