Increase text size Decrease text size
Menu

Parafia Narodzenia N.M.P.

ul. Kościuszki 2

97-400 Bełchatów

sala na I piętrze Domu Katechetycznego

 

Bezpłatne poradnictwo psychologiczne

 

 

Wykaz dyżurów specjalistów

Dzień tygodnia

Godziny przyjęć

Specjaliści

Poniedziałek 15:00-18:00 Psycholog
Piątek 16:00 - 19:00 Psycholog

 

Urząd Miasta Bełchatowa

ul. Kościuszki 1 97-400 Bełchatów 
tel. (0-44) 733 - 51-16 (Kancelaria Ogólna)

www.belchatow.pl

 

 

Od 4 stycznia 2016 roku w Urzędzie Miasta Bełchatowa udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna dla:
1) osób, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o pomoc przyznano świadczenie z pomocy społecznej, 
2) osób do 26 roku życia i tych, które ukończyły 65 lat, 
3) kombatantów i weteranów, 
4) posiadaczy Karty Dużej Rodziny, 
5) tych, którzy w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych znaleźli się w sytuacji zagrożenia lub ponieśli straty, 

6) kobietom w ciąży.                                                                  

 

                                                   

Bezpłatne porady prawne

 

 

Wykaz dyżurów w zakresie udzielanych porad prawnych

Dzień tygodnia

Godziny przyjęć

Poniedziałek 11:00-15:00
Wtorek 14:00-18:00
Środa 11:00-15:00
Czwartek 09:00-13:00
Piątek 11:00-15:00
Porady udzielane są w budynku B, pok. nr 4 (parter)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie

Ul. Dąbrowskiego 2 97-400 Bełchatów 
tel. (0-44) 635-28-92 (informacja)

www.mopsbelchatow.pl

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie w ramach Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego prowadzi bezpłatne poradnictwo prawne, psychologiczne oraz w zakresie uzależnień.

Zakres udzielanej pomocy:
1. Poradnictwa prawnego: prawo rodzinne, opiekuńcze, zabezpieczenie społeczne, ochrona praw lokatorów,
2. Rozwiązywania problemów osobistych, 
3. Trudności wychowawczych,
4. Umiejętności rodzicielskich,
5. Przemocy w rodzinie,
6. Pielęgnowania więzi w rodzinie,
7. Problemu uzależnień,
8. Psychoterapii  rodzin w kryzysie,
9. Terapii małżeńskiej i indywidualnej.

 

Wykaz dyżurów specjalistów

 

 

Dzień tygodnia

Godziny przyjęć

Specjaliści

Poniedziałek 16:00-20:00 Prawnik
Wtorek 10:00-14:00 Psycholog
Środa 13:00 - 17:00 Prawnik
Czwartek 15:00-18:00 Specjalista Terapii Uzależnień
Piątek 12:30-16:30 Psycholog
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30 Terapeuta Rodzinny

 

Zapisy do prawnika, psychologa i terapeuty uzależnień  - pokój nr 108, tel. (44) 635 -28 -83,

przyjęcia pokój nr 12.

Zapisy do terapeuty - pokój nr 12, tel. 518 - 705 - 681.

 

 

PORADNIA ŻYCIA RODZINNEGO
os. 1-go Maja 4 A 97-400 Bełchatów 
tel. (0-44) 633-08-88

www.srk-belchatow.pl

 

 

Wykaz dyżurów specjalistów

 

Dzień tygodnia

Godziny przyjęć

Specjaliści

Poniedziałek 15:30 - 19:30 Psycholog
19:00 - 21:00 Grupa wsparcia
18:00 - 20:00 Profilaktyka uzależnień
Wtorek 15:15 - 21:15 Instruktor Terapii Uzależnień
18:00 - 21:00 Psycholog
Środa 16:00 - 21:00 Prawnik
17:30 - 20:30 Grupa wsparcia
Czwartek 14:30 - 16:30 Pedagog
16:30 - 21:30 Psycholog
Piątek 15:30 - 19:30 Pedagog Pracy Socjalnej - Konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Katolicki Telefon Zaufania czynny w godzinach przyjęć

tel. 44 633-08 -88

 

 Miasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Katarzyna Kleska, e-mail:k.kleska@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Magdalena Jaśkiewicz, Aleksandra Elminowska, Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017