joombig banner rotation images

Menu

Osoby, które chciałby ubiegać się o stypendium sportowe powinny złozyć wypełniony wniosek w terminie do 15 października każdego roku. Wnioski dotyczące stypendiów w roku 2018 składa się w terminie 30 dni od wejścia w życie uchwały, czyli 6 listopad br. Natomiast wnioski dotyczące nagród mogą być złożone w dowolnym terminie. 

 

Wnioski, które można popbrać z załącznika poniżej trzeba złożyć w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu (budynek przy ul. Kościuszki 15).

 

 

 

 

 

Każdego roku prezydent Miasta Bełchatowa przyznaje nagrody pieniężne i wyróżnienia dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (regulamin poniżej). Trenerzy oraz inne osoby wyróżniające się osiągnięciami w działalności sportowej mogą składać wnioski w dowolnym terminie. Jednak najlepiej wspomniane dokumenty złożyć do końca października. Zazwyczaj nagrody wręczane są podczas inaguracji roku sportowego, który przypada koniec roku. 

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018