Increase text size Decrease text size
Menu

Osoby, które chciałby ubiegać się o stypendium sportowe powinny do 10 października każdego roku złożyć w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu odpowiedni wniosek. Wzór wniosku można pobrać z załącznika.

 

Wszystkie wnioski, jakie zostały złożne w terminie i spełniają kryteria podane w Regulaminie będą rozpatrywane przez Komisję Stypendialną. Posiedzenie Komisji powinno się odbyć w okresie do trzech tygodni od daty przyjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie budżetu Miasta. Stypendia przyznawane są na okres od sześciu do dwunastu miesięcy. Wypłacane jest w okresach miesięcznych.

 

 

 

Attachments:
Download this file (WNIOSEK - Stypendia sportowe 2015.pdf)WNIOSEK - Stypendia sportowe 2015.pdf[ ]2163 kB


Miasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017