Increase text size Decrease text size
Menu

Budynek bełchatowskiej Ochotniczej Ogniowej Straży, powstałej w 1901 roku, został wybudowany w roku 1905. W 1934 roku dobudowano do niego wieżę. Remiza strażacka w okresie dwudziestolecia międzywojennego stanowiła dla mieszkańców Bełchatowa centrum życia  kulturalnego.

Tablica ufundowana przez firmę REBUD

Plac dawniej  nazywany  Nowym Rynkiem w 1935 roku przemianowano  na plac Józefa Piłsudskiego. W okresie międzywojennym zachodnia część placu pełniła funkcję placu targowego, w części wschodniej znajdowało się boisko. 11 listopada 1938 roku została odsłonięta tablica upamiętniająca legionistów i członków POW, pochodzących z Bełchatowa i gm. Bełchatówek, poległych w latach 1918 -  1920. Ukrywana w okresie okupacji tablica, ujrzała światło dzienne w 1988 roku. Ustawiono ją wówczas przed kaplicą p.w. Św. Stanisława  przy ul. gen. L. Czyżewskiego. W 1955 roku  w setną rocznicę śmierci A. Mickiewicza na dawnym postumencie pomnika wmurowano tablicę poświęconą  poecie. W latach 80. postument zburzono.


Miasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Katarzyna Kleska, e-mail:k.kleska@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Magdalena Jaśkiewicz, Aleksandra Elminowska, Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017