Increase text size Decrease text size
Menu
Budynek, w którym mieści się dziś Muzeum Regionalne  powstał na początku XVIII wieku, kiedy właścicielami bełchatowskich dóbr była rodzina Rychłowskich herbu Nałęcz. Rychłowscy chcąc zapewnić sobie siedzibę, która podkreślałaby prestiż rodu,  zdecydowali się na budowę reprezentacyjnego dworu. Kolejni właściciele – Kaczkowscy herbu Świnka przyczynili się do znacznej jego rozbudowy. W 1867 roku cały majątek Kaczkowskich zlicytowano, w tym

i dwór. Jego właścicielem stał się Ernst Ludendorf, a następnie Reinhold Spiller. W 1887 nieruchomość kupił Henryk Hellwig – bawarczyk z pochodzenia. W posiadaniu rodziny Hellwigów dwór znajdował się do końca II wojny światowej. Posiadłość została wykupiona w 1949 roku przez rodzinę Olszewskich  i utrzymywana była przez nich do października 1987 roku. Po śmierci Wacława Olszewskiego – syna Wacława seniora, ten bardzo zdewastowany obiekt został zakupiony przez Urząd Miejski w Bełchatowie. Początkowo planowano zlokalizować w nim Miejską Bibliotekę Publiczną. Jednakże w 1993 roku powstał Społeczny Komitet Założycielski Muzeum Regionalnego. Pozyskano pieniądze nie tylko na przywrócenie do świetności samego dworku, ale i renowację zabytkowego parku. Dzięki staraniom wielu osób, w tym pięknie odrestaurowanym obiekcie, muzeum mogło rozpocząć działalność już od 1998 roku.

Etapy budowy i architektura

Późnobarokowy dwór wybudowano na początku XVIII wieku na planie wydłużonego prostokąta.  Budynek jest murowany z cegły i potynkowany, częściowo podpiwniczony. Posiada cztery jednopiętrowe ryzality. Trzy z nich w elewacji wschodniej, z kolei czwarty ryzalit wybiega łagodnym łukiem pośrodku elewacji zachodniej.
Budowa dworu odbywała się w trzech etapach:
1)dwutraktowy parterowy dwór  z wieku XVIII z narożnymi pokojami, w których do dziś zachowały się sklepienia kolebkowe z lunetami
2)dobudowa przybudówek od północy i południa z facjatami w I połowie XIX wieku; z tego okresu pochodzi kominek w jednym z pokojów, jak również elementy wzorzystej parkietowanej posadzki
3)w II połowie wieku XIX powstają trzy ryzality od wschodu, piętro nad ryzalitem zachodnim; na osi środkowej dobudowano również piętro przez całą szerokość dworu.


Kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bełchatowie
 
kościółPierwotny drewniany kościół wzniesiono wraz z klasztorem

w 1617 roku. Około 1720, do kościoła dobudowano

murowane kaplice pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny

i św. Franciszka (obecnie Pana Jezusa), między którymi na miejscu drewnianego kościoła wzniesiono obecny. Fundatorem przebudowy był Stanisław Rychłowski, chorąży sieradzki

z żoną Anną. Konsekracja kościoła odbyła się w 1731 r.

W połowie XIX w. uległ on ponownej przebudowie. W roku 2000-lecia Chrześcijaństwa mianowany został Kościołem Jubileuszowego Pielgrzymowania, zaś w 2003 wyniesiono go do godności „Fary”. Godne zobaczenia jest wnętrze kościoła, które stanowi m.in.: późnobarokowy ołtarz Matki Boskiej Pocieszenia, drewniane rzeźby i ambona. Wartościową rzeźbą jest Ukrzyżowany Chrystus z I połowy XVIII w. Kościół ten usytuowany jest w centrum miasta, u zbiegu ul. Kościuszki i Placu Narutowicza.


Kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Parafii Grocholice
 
GrocholiceJest to gotycki kościół, który powstał w latach 1220-1233 z fundacji arcybiskupa gnieźnieńskiego Wincentego z Czarnkowa. Historyczne i demograficzne uwarunkowania przyczyniły się do jego wielokrotnej przebudowy. Z pierwotnej zabudowy kościoła pozostała tylko część murów i szkarpy dwóch przęseł nawy. Nie stracił on jednak swego gotyckiego stylu. Wnętrze kościoła upiększa drewniany ołtarz z II połowy XVIII w. oraz trzy drewniane rzeźby „Świętych Dziewic”, które pochodzą z ok. 1350 roku. Opracowanie konserwatorskie rzeźb ukazało ich wysokie walory artystyczne jako dzieł sztuki, a także bezcenną wartość jednych z najstarszych, zabytkowych rzeźb na terenie województwa łódzkiego.Miasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017