joombig banner rotation images

Menu

Osiemnastu artystów i czterdziestu sportowców zastało  nagrodzonych stypendium  Prezydenta Miasta Bełchatowa.

Wśród stypendystów- artystów znaleźli się między innymi muzycy,plastycy i tancerze, którzy poprzez działalność w różnych obszarach twórczości przyczyniają się do upowszechniania i wzbogacania szeroko rozumianej kultury. Stypendia sportowe Miasta Bełchatowa na 2016 rok przyznano czterdziestu osobom, które czynnie uprawiają sport, reprezentują jeden z bełchatowskich klubów sportowych i mają na swoim koncie wybitne osiągnięcia w tej dziedzinie. Stypendia sportowe przyznane zostału w kilku dyscyplinach: tenis ziemny, zapasy, lekkoatletyka, taekwon-do, wspinaczka sportowa, powożenie, kickboxing, MMA, kolarstwo, brydż sportowy, siatkówka oraz trójbój siłowy. Wsparcie finansowe jakim nagrodzeni zostali młodzi bełchatowianie pomoże rozwijać i pielęgnować ich zainteresowania, co miejmy nadzieję, przełoży się na kolejne sukcesy – zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej. Stypendia będą wpływać na konta laureatów co miesiąc, przez cały 2017 rok. W tym roku, na stypendia artystyczne miasto przeznaczyło 20 tysięcy złotych, a na sportowe 40 tysięcy złotych. Uroczyste wręczenie certyfikatów stypendialnych odbyło się 10 lutego w sali koncertowej Miejskiego Centrum Kultury.