Increase text size Decrease text size
Menu

Takie strategie mają Paryż, Londyn czy Kopenhaga, ale też miasta w Polsce, teraz dołączy do nich Bełchatów. Rozpoczynają się prace nad miejską strategią adaptacji do zmian klimatu.

 

Paryż działa pod hasłem przywrócenia miastu wiejskich warunków życia. Londyn w ramach adaptacji postawił na modernizację starych budynków, zazielenianie miasta i proekologiczną komunikację, czyli rowery i elektryczne autobusy. To przykłady, jak w praktyce przystosowanie miasta do zmian klimatycznych może wyglądać. Do końca września taką wiedzę mieć też będzie Bełchatów.

 

W magistracie odbyło się pierwsze z czterech seminariów związanych z realizacją projektu Climcities, do którego miasto przystąpiło podpisując porozumienie z Instytutem Ochrony Środowiska - Państwowym Instytutem Badawczym. Prezydent Mariola Czechowska, podkreśla, że Bełchatów jest wśród pięciu miast w Polsce wybranych do realizacji projektu i jest to wielkie wyróżnienie. Strategie mieć będą także: Tomaszów Mazowiecki, Siedlce, Ostrołęka i Nowy Sącz (miasta do 100 tys. mieszkańców).

 

Specjaliści z IOŚ przygotują dokument mówiący, na ile Bełchatów jest odporny na nagłe zjawiska pogodowe, jak np. susze, gwałtowne ulewy czy powodzie i wskazujący jednocześnie, jak może zapobiegać ich negatywnym skutkom. Strategia będzie także wykorzystywana przy aplikowaniu o środki zewnętrzne, bo coraz więcej programów, np. norweskie, taki aspekt biorą pod uwagę.

 

Agnieszka Kuśmierz z IOŚ, koordynator strategii dla Bełchatowa, podkreśla, że zaangażowanie mieszkańców, stowarzyszeń, czy wspólnot mieszkaniowych, firm i instytucji jest bardzo ważne. Strategia ma służyć polepszeniu warunków życia mieszkańców, zwiększeniu bezpieczeństwa i podniesieniu świadomości zmian klimatu. To m.in. kwestia właściwego zaprojektowania terenów zielonych, w miastach powstają np. tzw. kieszonkowe ogrody czy kwietne łąki, ale to także bezpłatna komunikacja, czy właściwe gospodarowanie wodami opadowymi. W Warszawie i Wrocławiu są np. stawy do gromadzenia wód opadowych, tworząc miejsca wypoczynku na osiedlach.

 

Kolejne seminarium ma się odbyć w czerwcu – tym razem będą na nie zaproszeni mieszkańcy, organizacje, firmy. Projekt Climcities jest finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG. Potrwa do końca września 2017 roku.

Jak susze, gwałtowne opady czy wichury wpływają na miasto i życie jego mieszkańców? Bełchatów już wkrótce będzie znał odpowiedzi na te pytania.

 

Bełchatów jest jednym z pięciu miast w Polsce, dla których opracowane zostaną miejskie strategie adaptacji do zmian klimatu. Upały, gwałtowne opady, susze, wichury pojawiają się coraz częściej i mają realny wpływ na życie mieszkańców. Strategia ma dać odpowiedź, na ile organizm miasta jest na nie odporny i w jaki sposób może się do nich przystosować.

 

Strategia to część projektu Climcities, do którego miasto przystąpiło, podpisując 22 marca porozumienie z Instytutem Ochrony Środowiska - Państwowym Instytutem Badawczym. Partnerem przedsięwzięcia jest norweska firma Vista Analyse, która ma międzynarodowe doświadczenie w zakresie opracowywania miejskich strategii adaptacyjnych.

 

- Coraz częściej spotykają nas anomalie pogodowe. Przyszedł czas, aby planując wszelkie działania w mieście, brać je pod uwagę – mówi Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa. - Dokument, który powstanie, będzie dla nas ważnym źródłem wiedzy o lokalnych zmianach klimatycznych. Będzie także wykorzystywany przy aplikowaniu o środki zewnętrzne. To, że udało nam się do tego programu dostać, to wielka zasługa naszej dobrej współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie – dodaje prezydent.

 

Oprócz Bełchatowa w projekcie biorą udział: Tomaszów Mazowiecki, Siedlce, Ostrołęka i Nowy Sącz (miasta do 100 tys. mieszkańców). Eksperci Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego i ośrodków naukowych z nim współpracujących przeprowadzą m.in. analizy dla oceny wrażliwości miast na zmiany klimatu i wskażą, jak można się do nich zaadoptować.

 

Temat adaptacji do zmian klimatycznych jest w Polsce stosunkowo nowy, ale te zmiany będą się nasilać. Jak mówi Magdalena Dynakowska z Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego, chodzi o to, aby miasta tak planowały swój rozwój, by mogły zapobiegać skutkom niekorzystnych zjawisk pogodowych albo je łagodzić. To przykładowo zaplanowanie błękitno-zielonej infrastruktury, czyli zieleni miejskiej, która pomagałaby w trakcie upałów, ale też byłaby czynnikiem zatrzymującym wodę podczas gwałtownych ulew. To też kwestia zabudowy, która nie powinna rozrastać się w niekontrolowany sposób, odpowiedniego planowania procesu rewitalizacji, czy właściwej  ochrony przeciwpowodziowej.

 

Projekt zakłada także szkoleń dla pracowników administracji samorządowej. Jak podkreśla prezydent Mariola Czechowska, ważnym jego elementem jest aspekt dydaktyczny i informacyjny, czyli udział mieszkańców. W planach są konsultacje społeczne, seminaria i konferencje.

 

Projekt Climcities jest finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG. Potrwa do końca września 2017 roku.Miasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017