joombig banner rotation images

Menu

Wschodnia obwodnica Bełchatowa coraz bliżej. W 2017 roku na wykup gruntów w budżecie Bełchatowa zapisano 3 mln zł. Teraz miasto przeznaczy na ten cel dodatkowe 300 tys. złotych. Przez ostatnie lata inwestycja była wpisana na listę przedsięwzięć warunkowych w ramach tzw. Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego. Dzięki staraniom obecnych władz Bełchatowa obwodnica wschodnia z listy rezerwowej trafiła na priorytetową.

 

W 2016 roku prezydent miasta Bełchatowa, Mariola Czechowska, zawarła porozumienie w sprawie budowy obwodnicy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi, który jest głównym inwestorem. Zgodnie z nim ZDW uzyskał decyzję środowiskową, sfinansuje opracowanie projektu technicznego (wykonawca został już wyłoniony) i zrealizuje samą budowę. Po stronie miasta Bełchatowa leży natomiast pozyskanie terenów niezbędnych pod wschodnią obwodnicę i przekazanie dotacji celowej na pokrycie kosztów odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę obwodnicy.

 

Wykup gruntów pod budowę wschodniej obwodnicy Bełchatowa rozpoczął się w 2009 i dotychczas wykupiono ich już 70 procent. - Jesteśmy mile zaskoczeni postawą mieszkańców, którzy rozumieją jak ważne dla miasta jest wybudowanie obwodnicy i w większości nie blokują wykupu gruntów - mówi dyrektor wydziału geodezji UM Bełchatowa, Elżbieta Rawicka - Radwańska. Do tej pory na wykup miasto wydało 3 mln złotych, dodatkowe 300 tys. zł będzie przeznaczone na zakończenie tegorocznych negocjacji z właścicielami działek leżących na terenach planowanej obwodnicy.

Dobra wiadomość dla wszystkich zmotoryzowanych mieszkańców. Bełchatów wzbogaci się o kolejne miejsca parkingowe. W sumie ma ich powstać około 140. Ulepszenia szykują się m.in. w centrum. Miasto opracowuje właśnie dokumentację projektowo-kosztorysową na 98 miejsc postojowych – w tym 6 dla osób niepełnosprawnych. Lokalizacja parkingu – w pobliżu urzędu miasta, gminy i biblioteki - nie jest przypadkowa. Centrum to część miasta, gdzie w godzinach szczytu zaparkować nie jest łatwo.

 

– Pierwsza część zadania, czyli budowa 45 miejsc plus trzech miejsc dla osób niepełnosprawnych będzie realizowana jeszcze w tym roku – mówi wiceprezydent Ireneusz Owczarek. – Taka inwestycja w centrum Bełchatowa jest potrzebna. Wpłynie ona na komunikację w tym rejonie. Bełchatów to specyficzne miasto, mamy jeden z najwyższych współczynników, mówiących o liczbie samochodów przypadających na jednego mieszkańca. Każdy nowy parking jest potrzebny i z pewnością będzie wykorzystany – dodaje wiceprezydent Owczarek. 

Przedsięwzięcie polegające na przebudowie ul. Zamoście w Bełchatowie na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego / A.M. Ampere’a zostało zrealizowane w roku 2013. Przebudowywano drogę o długości 1067,6 m wraz z odwodnieniem, kanalizacją i oświetleniem.
W dniu 31.03.2016r. została podpisana umowa nr UDA-RPLD.01.01.00-00-025/15-00 o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa ulicy Zamoście w Bełchatowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Wartość całkowita projektu: 2 831 014 PLN
Wysokość dofinansowania: 1 535 500 PLN

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018