Increase text size Decrease text size
Menu

Blisko połowa budżetu Miasta Bełchatowa to wydatki ponoszone na oświatę. I tak jest od lat. Konsekwentnie i w sposób przemyślany Prezydent Miasta Bełchatowa nie ogranicza wydatków na szkoły tylko do subwencji oświatowej, gdyż – jak zwykł mawiać – inwestycja w dzieci i młodzież to najlepsza inwestycja. Wykwalifikowana kadra, jak najlepsze zaplecze dydaktyczne i bogaty wachlarz zajęć pozalekcyjnych to cel, który na płaszczyźnie oświatowej Miasto zamierza osiągnąć. Służy temu podejmowanie różnorodnych działań.

 

>>> Raport o stanie oświaty - rok 2015

>>> Raport o stanie oświaty - rok 2014
>>> Raport o stanie oświaty - rok 2013

>>> Raport o stanie oświaty - rok 2012

>>> Raport o stanie oświaty - rok 2011
>>>
Raport o stanie oświaty - rok 2010

 

Polecamy do obejrzenia:

Sześciolatek w klasie pierwszej? Oczywiście!

>>> Wykaz placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bełchatów

 

Zdrowa żywność w bełchatowskich szkołach

Gigantyczną inwestycję w poprawę jakości funkcjonowania placówek oświatowych konsekwentnie od kilku lat realizuje Miasto. W poprzedniej kadencji tylko na remonty elewacji, wymianę okien czy podłóg, remonty wewnętrznych instalacji w miejskich placówkach oświatowych Prezydent przeznaczył około 10 mln. zł. Zaczęło się od Żłobka Miejskiego Jaś i Małgosia. Potem przyszła kolej na Przedszkole Samorządowe nr 1, nr 4 i nr 6, a także Publiczne Gimnazjum nr 3 i nr 5, Szkołę Podstawową nr 8, nr 9 i nr 13. W następnym etapie remontów termomodernizacyjnych doczekały się Szkoła Podstawowa nr 3, nr 4 i nr 5 oraz Publiczne Gimnazjum nr 4.

 

Aktualnie w trakcie realizacji jest termomodernizacja prowadzonych przez Miasto samorządowych przedszkoli – nr 2, nr 3, nr 5 i nr 7. W grę wchodzą tu roboty dociepleniowe, ale nie tylko. Łączna wartość tych zadań to blisko 5 mln. zł. Wysokość przyznanego dofinansowania w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to ok. 3 mln. zł.


Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 2
Łączny koszt zadania to dokładnie 1.888.015,00 zł, w tym w tym wartość robót termomodernizacyjnych – 810.076,70 zł ( planowane dofinansowanie z RPO
w wysokości 688.565,20 zł ), zaś robót pozostałych nie związanych z termomodernizacją – 377.938,29 zł

W ramach termomodernizacji zostanie wykonane ocieplenie stropodachu, pokrycie dachu papą termozgrzewalną, obróbki blacharskie, przemurowanie przewodów kominowych wraz z montażem wentylacji, montaż instalacji odgromowej, demontaż i montaż okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian budynku wraz z cokołem, docieplenie stropów nad piwnicami, zostanie wykonana izolacja pionowa poniżej poziomu terenu oraz modernizacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Dodatkowo wykonany zostanie remont schodów, murków, tarasu, remont kuchni wraz wymianą wyposażenia kuchennego, wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego, remont sanitariatów wraz z białym montażem, demontaż boazeri na ścianach, demontaż ścianek działowych drewnianych , malowanie pomieszczeń dydaktycznych oraz pomieszczeń piwnicy, wymiana  instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz p.poż.

Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 5

Koszt tego zadania to 1.075.000,00 zł, w tym wartość robót termomodernizacyjnych – 607.707,76 zł (planowane dofinansowanie z RPO w wysokości 516.551,60 zł), zaś robót pozostałych nie związanych z termomodernizacją – 467.292,24 zł

W ramach termomodernizacji zostanie wykonane: ocieplenie stropodachu,  obróbki blacharskie, przemurowanie przewodów kominowych wraz z montażem wentylacji, montaż instalacji odgromowej, demontaż i montaż okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian budynku wraz z cokołem, izolacja pionowa poniżej poziomu terenu, ocieplenie stropu nad piwnicami, montaż opraw oświetleniowych oraz modernizacja centralnego ogrzewania
i ciepłej wody użytkowej.

Pozostałe roboty to wymiana wyposażenia kuchennego, remont sanitariatów wraz z białym montażem, malowanie korytarzy, sal dydaktycznych,  pomieszczeń piwnicy, naprawa murków podokiennych piwnic, remont dachu nad salami dydaktycznymi oraz remont instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz p.poż.

Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 7

Koszt zadania to 833.000,00zł w tym wartość robót termomodernizacyjnych – 694.694,00 zł (planowane dofinansowanie z RPO w wysokości – 590.490,00 zł), zaś robót pozostałych nie związanych z termomodernizacją – 138.306,00 zł.

W ramach termomodernizacji zostanie wykonane: ocieplenie stropodachu,  przemurowanie przewodów kominowych wraz z montażem wentylacji, montaż instalacji odgromowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian budynku wraz z cokołem, izolacja pionowa poniżej poziomu terenu oraz modernizacja centralnego ogrzewania
i ciepłej wody użytkowej.

Przebudowy doczeka się pomieszczanie węzła sanitarnego, wykonany zostanie remont  pomieszczenia kuchennego wraz z wymianą wyposażenia kuchennego, malowanie pomieszczeń, remont zadaszeń, remont w sanitariatach biały montaż, oraz remont instalacja kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz p.poż.

Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 3

W momencie oddawania gazety do druku postępowanie przetargowe nie zostało sfinalizowane. Wartość kosztorysu inwestorskiego to 1.790.978,96 zł. w tym wartość robót termomodernizacyjnych – 1.319.090,29 zł (planowane dofinansowanie z RPO
w wysokości 1.121.000,00 zł), natomiast robót pozostałych nie związanych z termomodernizacją to 471.888,67 zł. Najtańsza oferta na realizację tej inwestycji opiewała na kwotę 1 mln. 145 tys. zł.

W ramach termomodernizacji ma zostać wykonane ocieplenie stropodachu, obróbki blacharskie,  przemurowanie przewodów kominowych wraz z montażem wentylacji, montaż instalacji odgromowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian budynku wraz z cokołem, izolacja pionowa poniżej poziomu terenu, ocieplenie stropów nad piwnicami, montaż opraw oświetleniowych oraz modernizacja centralnego ogrzewania
i ciepłej wody użytkowej.

Pozostałe roboty to przebudowa pomieszczenia węzła sanitarnego, wymiana wyposażenia kuchennego, likwidacja barier architektonicznych, remont sanitariatów wraz z białym montażem, demontaż boazerii, osłon nadgrzejnikowych, remont  sal administracyjno – gospodarczych, malowanie pomieszczeń piwnicy, wymiana drzwi wejściowych, wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz p.poż.


Standard funkcjonowania bełchatowskich placówek oświatowych podnosi również bogate wyposażenie w profesjonalne pomoce dydaktyczne i około dydaktyczne. Placówki bardzo chętnie i skutecznie ubiegają się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych (w szczególności z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska) na zakup nowoczesnych pomocy. Z drugiej strony Miasto, jako organ prowadzący – także korzystając ze wsparcia zewnętrznego – inwestuje w jak najlepsze zaplecze edukacyjne dla dzieci i młodzieży.Miasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017