Increase text size Decrease text size
Menu

W dniu 5 października 2016 r. zakończyły się konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bełchatowa na lata 2016 - 2022. W załączniku sprawozdanie z konsultacji. 

 Miasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017