joombig banner rotation images

Menu

W dniu 5 października 2016 r. zakończyły się konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bełchatowa na lata 2016 - 2022. W załączniku sprawozdanie z konsultacji.