joombig banner rotation images

Menu

W listopadzie 2012 roku Miasto rozpoczęło zadanie pn. ?Budowa kanalizacji deszczowej w osiedlu Ludwików ? etap II?. Dzięki inwestycji ?deszczówkę? zyska kilkanaście ulic. Mowa tutaj o ulicach: Wagnera (od. ul. Różanej do ul. Komara), Liliowej, Gołasia, części ul. Deyna i Czecha, Komara (do ul. Wagnera) oraz Konopackiej, Ślusarskiego, Braci Śniadeckich (od ul. Komara do ul. Królaka), Kusocińskiego (od ul. Ślusarskiego do ul. Królaka), części ul. Rutkiewicza, a także ul. Sidło, Stamma i częściowo ul. Łasaka. Roboty do wykonania obejmują budowę kanalizacji deszczowej o łącznej długości 4 896 metrów.

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Miasto Bełchatów

 

Wartość zadania to dokładnie 3.302.489,04 zł. Inwestycja została dofinansowana w formie pożyczki w wysokości 2.484.950,00 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Warto dodać, że w tym samym czasie w os. Ludwików będą prowadzone prace związane z budową kanalizacji sanitarnej.  W tym przypadku zostaną położone sieci o łącznej długości 4 320 metrów. Koszt zadania, który wynosi 2 mln 214 tys. złotych, w całości pokryje Spółka WOD.-KAN.

 

W ramach obu inwestycji powstanie łącznie 9 216 metrów kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Dzięki temu około 160 działek uzyska możliwość przyłączenia się do sieci. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ?SANEL? Sp. j., które złożyło najkorzystniejszą ofertę. Zgodnie z umową prace powinny się zakończyć do 30 lipca 2013 roku.

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018