joombig banner rotation images

Menu

Placówki oświatowe prowadzone przez Miasto chętnie angażują się w konkursy organizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dzięki takim przedsięwzięciom przedszkola i szkoły mogą pozyskać dofinansowania na realizację programów ekologicznych. W roku 2012 projekty z zakresu edukacji ekologicznej realizowało 10 miejskich szkół i przedszkoli. Dofinansowanie z WFOŚiGW wyniosło ponad 212 tys. zł. Wkład własny, w wysokości ponad 36 tys. zł, zabezpieczyło Miasto Bełchatów. „Projekty ekologiczne realizowane przez nasze placówki oświatowe wzbudzają ciekawość u dzieci, pozwalają im poznawać świat, a jednocześnie kształtują w nich poczucie odpowiedzialności za stan przyrody poprzez budzenie świadomości ekologicznej – podsumowuje  Janusz Mękarski, Wiceprezydent Miasta Bełchatowa.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017