joombig banner rotation images

Menu

Kolejne 85 tys. młodych rybek pływa w bełchatowskiej Rakówce, w tym klenie, jazie i po raz pierwszy pstrągi potokowe. Miasto wdraża kolejny etap rewitalizacji bełchatowskiej rzeki.

Program rewitalizacji rzeki RakówkiStan wody w Rakówce jest bardzo dobry – oceniają naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Do bełchatowskiej rzeki mogą więc trafiać kolejne gatunki ryb, a nawet raków. Dlatego Miasto rozpoczęło wdrażanie projektu „I etap wdrażania programu rewitalizacji rzeki Rakówki na obszarze Miasta Bełchatowa”, który został dofinansowany z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. „Rozpoczęliśmy wdrażanie pierwszego etapu rewitalizacji Rakówki. Program ten został opracowany na zlecenie prezydenta Bełchatowa, przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Jeszcze w lipcu, do środowiska wprowadziliśmy endemiczne charakterystyczne dla dorzecza gatunki ryb reofilnych, czyli jazie i klenie. Następnym etapem programu jest restytucja raka. W okolicach miesiąca września, do bełchatowskiej rzeki trafią raki błotne” - mówi prof. Andrzej Skrzypczak z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dodając, że wszystko wskazuje na to, iż rewitalizacja przyniesie wymierne efekty ekologiczne w postaci poprawy jakości wody.

W listopadzie 2012 roku Miasto rozpoczęło zadanie pn. ?Budowa kanalizacji deszczowej w osiedlu Ludwików ? etap II?. Dzięki inwestycji ?deszczówkę? zyska kilkanaście ulic. Mowa tutaj o ulicach: Wagnera (od. ul. Różanej do ul. Komara), Liliowej, Gołasia, części ul. Deyna i Czecha, Komara (do ul. Wagnera) oraz Konopackiej, Ślusarskiego, Braci Śniadeckich (od ul. Komara do ul. Królaka), Kusocińskiego (od ul. Ślusarskiego do ul. Królaka), części ul. Rutkiewicza, a także ul. Sidło, Stamma i częściowo ul. Łasaka. Roboty do wykonania obejmują budowę kanalizacji deszczowej o łącznej długości 4 896 metrów.

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Miasto Bełchatów

 

Wartość zadania to dokładnie 3.302.489,04 zł. Inwestycja została dofinansowana w formie pożyczki w wysokości 2.484.950,00 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Warto dodać, że w tym samym czasie w os. Ludwików będą prowadzone prace związane z budową kanalizacji sanitarnej.  W tym przypadku zostaną położone sieci o łącznej długości 4 320 metrów. Koszt zadania, który wynosi 2 mln 214 tys. złotych, w całości pokryje Spółka WOD.-KAN.

 

W ramach obu inwestycji powstanie łącznie 9 216 metrów kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Dzięki temu około 160 działek uzyska możliwość przyłączenia się do sieci. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ?SANEL? Sp. j., które złożyło najkorzystniejszą ofertę. Zgodnie z umową prace powinny się zakończyć do 30 lipca 2013 roku.

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018