joombig banner rotation images

Menu

Realizacja projektów konkursowych z dziedziny edukacji ekologicznej pn. „Edukacja ekologiczna w szkołach
i przedszkolach” dofinansowanych w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Program rewitalizacji rzeki RakówkiStan wody w Rakówce jest bardzo dobry – oceniają naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Do bełchatowskiej rzeki mogą więc trafiać kolejne gatunki ryb, a nawet raków. Dlatego Miasto rozpoczęło wdrażanie projektu „I etap wdrażania programu rewitalizacji rzeki Rakówki na obszarze Miasta Bełchatowa”, który został dofinansowany z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. „Rozpoczęliśmy wdrażanie pierwszego etapu rewitalizacji Rakówki. Program ten został opracowany na zlecenie prezydenta Bełchatowa, przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Jeszcze w lipcu, do środowiska wprowadziliśmy endemiczne charakterystyczne dla dorzecza gatunki ryb reofilnych, czyli jazie i klenie. Następnym etapem programu jest restytucja raka. W okolicach miesiąca września, do bełchatowskiej rzeki trafią raki błotne” - mówi prof. Andrzej Skrzypczak z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dodając, że wszystko wskazuje na to, iż rewitalizacja przyniesie wymierne efekty ekologiczne w postaci poprawy jakości wody.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018