joombig banner rotation images

Menu

Baterie mogą stanowić zagrożenie głównie ze względu na substancje, które się w nich znajdują - ołów, kadm i nikiel. Substancje te, wprowadzone do środowiska, powodują zakłócenie procesów samooczyszczania w wodach i glebie. Powodują też, że oczyszczalnie ścieków pracują z dużo mniejszą wydajnością. Baterie mogą także przyczynić się do skażenia wód gruntowych, stanowiących źródło wody pitnej. Dlatego pamiętaj, aby zużytych baterii nie wyrzucać do kosza na śmieci, ale do specjalnych pojemników, które rozmieszczone w kilkudziesięciu miejscach na terenie naszego Miasta.

 

 
Lp. Lokalizacja pojemników Pojemność (L)
  Osiedle Binków  
1 Opalowa 1 na pergoli 20
2 Skaleniowa 1 na pergoli 20
3 Budryka 5, na słupie 35
4 Budryka 4 na pergoli 20
5 Berylowa 7 na słupie, wjazd od Św. Barbary 20
6 Św. Barbary 10 na słupie 35
7 Berylowa 5/11 na słupie przy pergoli 35
8 Berylowa 1 na pergoli 20
  Osiedle Słoneczne  
9 Słoneczne 11 na pergoli 20
  Osiedle Okrzei  
10 Okrzei 4 D i E, na słupie (od ul. Okrzei) 35
11 Okrzei 1d na pergoli 35
  Osiedle 1-go Maja  
12 Oś. 1- Maja 2/3 35
  Osiedle Żołnierzy POW  
13 POW 10 35
14 POW 4/4a na pergoli 35
15 POW 8 na pergoli 35
16 POW 15 na pergoli 35
  Osiedle Budowlanych i centrum miasta  
17 EKO-REGION ul. Bawełniana 35
18 Budowlanych 6 na słupie 35
19 Urząd Miasta ul. Kościuszki 35
20 Budowlanych 3 (od strony biblioteki) na słupie 35
  Czapliniecka  
21 Szpital ul. Czapliniecka, na słupie 35
22 ZSP nr 2 ul. Czapliniecka, na słupie 35
  Osiedle Dolnośląskie  
23 101 na słupie przy klatce V 20
24 106 na słupie 20
25 108 na słupie przy pergoli 20
26 112, na słupie 35
27 127 na słupie kl. I od strony SP 8. 20
28 130 na słupie między II i III klatką 20
29 132 na słupie 20
30 134 na pergoli 20
31 137 na słupie przy kl. VIII 20
32 140/141/142/143/144 na pergoli 20
33 201 na słupie kl. V 20
34 204 przy wejściu na klatkę 20
35 214 na pergoli 20
36 220 na słupie 20
37 221 na słupie 20
38 305, na słupie 35
39 306 na słupie kl. XII 20
40 309, na słupie w pobliżu pergoli 35
41 311, na pergoli PGM 35
42 317 na pergoli 20
43 318 na pergoli 20
44 333, słup przy pergoli od ul. Edwardów 35
45 337 na pergoli 20
46 337/338 na słupie 20
47 338/339 na słupie 35
48 339 na pergoli 20
49 341 na słupie kl. V 35
  Osiedle Przytorze  
50 Żeromskiego 1 na pergoli 35
51 Paderewskiego 6 na słupie przy ostatniej klatce 20
52 Reymonta 3/6 na pergoli 35
53 Energetyków 2 na słupie 20
54 Energetyków 12 na pergoli 35
  Grocholice  
55 Grocholice (parking przed Kościołem), na słupie 35

 

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018