joombig banner rotation images

Menu

Miasto wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i zrealizowało kolejny projekt obywatelski. Trzy stacje obsługi rowerów są już zamontowane i gotowe do użycia. Bełchatowianie mogą w nich bezpłatnie naprawić rower i napompować koła. To jeden z projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego w ubiegłym roku.

Miasto konsekwentnie inwestuje w obiekty sportowe. Ważną ich częścią są siłownie zewnętrzne. W tej chwili na terenie Bełchatowa jest już ich dziewięć. Dziesiąta ma powstać z tyłu oddziału MCK w Grocholicach. Dzięki siłowniom bełchatowianie mogą łączyć aktywność fizyczną z przebywaniem na świeżym powietrzu.

Miasto podpisało umowy z projektantami na budowę sześciu nowych placów zabaw. Znajdą się one przy bl.137, 138 i 146 na osiedlu Dolnośląskim, przy ul. Czaplinieckiej 100, przy ul. Czaplinieckiej 44 D, C i E. Trzy place powstaną w ramach budżetu obywatelskiego: Mały Alipinista, Biedronkowo i Wyspa Piratów. Dzięki kolejnym placom najmłodsi mieszkańcy Bełchatowa zyskają nowe miejsca do spędzania czasu na wolnym powietrzu.

Plac Wolności będzie miejscem zielonym - z drzewami, krzewami i kwiatami. Fontanna, plac zabaw, minisiłownia i kawiarniany ogródek mają zachęcić mieszkańców do odwiedzania tego, potocznie dziś nazywanego ,,parkiem żula”, miejsca. Chodzi też o jego gospodarcze ożywienie. Rewitalizacja placu rozpocznie się pod koniec lata. Projekt wykorzystuje historyczny i przyrodniczy potencjał tego miejsca.

Nowe parkingi mają powstać w centrum Bełchatowa i na osiedlu Dolnośląskim. W sumie w planach jest budowa 140 miejsc parkingowych.

Ostatnie lata mijają pod znakiem dynamicznego rozwoju, na który czekali bełchatowianie. Nasze miasto to miejsce przyjazne ludziom i środowisku. Tutaj wolny czas można spędzić w zadbanych, pięknych enklawach, dzieci wysłać do przedszkoli i szkół wyposażonych i zmodernizowanych m.in. dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym.


Uwzględniając strukturę demograficzną mieszkańców oraz ich aspiracje, prezydent wykorzystuje zdobyte środki na modernizacje i inwestycje,  wzbogacające każde osiedle w nowe obiekty, drogi,  piękne i zadbane miejsca. Budowa i remonty placów zabaw, zagospodarowanie kolejnych terenów zielonych i nasadzenia – to przedsięwzięcia finansowane zarówno w ramach wydatków inwestycyjnych, jak i bieżących.

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa to projekt o znaczeniu kolosalnym dla Mieszkańców i Miasta jako takiego. Łączna wartość projektu to ponad 120 mln. zł. netto. Na realizację inwestycji, w ramach wspomnianego projektu, Miasto wywalczyło dofinansowanie w ramach tzw. Funduszu Spójności, w wysokości ponad 72 mln. zł., 33 mln. zł. to środki jakie samorząd pozyskał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie preferencyjnej pożyczki, pozostała kwota będzie stanowić finansowy wkład Miasta. Umowę na unijne dofinansowanie podpisano 18 marca 2010 r. Realizatorem projektu jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017