joombig banner rotation images

Menu

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dla mieszkańców miasta dot. Programu Ochrony Zdrowia dla  Miasta Bełchatowa na lata 2017-2022.

 

Szczegóły poniżej w  w załącznikach.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017