Increase text size Decrease text size
Menu

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dla mieszkańców miasta dot. Programu Ochrony Zdrowia dla  Miasta Bełchatowa na lata 2017-2022.

 

Szczegóły poniżej w  w załącznikach.Miasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Katarzyna Kleska, e-mail:k.kleska@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Magdalena Jaśkiewicz, Aleksandra Elminowska, Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017