joombig banner rotation images

Menu

Do 24 marca przedsiębiorcy i rolnicy mogą zgłaszać swój udział w konkursie Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego. Konkurs daje możliwość promocji i zaprezentowania się firmom z całego regionu.

 

Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego zostanie przyznana po raz czternasty. Kandydatów mogą zgłaszać samorządy, ośrodki doradztwa rolniczego, uczelnie, fundacje, stowarzyszenia, redakcje prasy, radia i telewizji. Podmioty gospodarcze same mogą zgłaszać swoje kandydatury. O honorowy tytuł można się ubiegać w czterech kategoriach: Ład organizacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu, Mikro i małe przedsiębiorstwo, Gospodarstwo rolne, Innowacyjność.

 

Nagroda sprzyja promocji laureatów, daje im możliwość prezentacji działań oraz popularyzuje wypracowane w regionie łódzkim drogi osiągania sukcesów gospodarczych na rynku polskim i rynkach zagranicznych. Premiowane są podmioty budujące pozytywny wizerunek regionu. Istotnym kryterium jest, aby wnosiły one znaczący i trwały wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy województwa. Jest podziękowaniem dla przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych i wynalazców cieszących się uznaniem w województwie, kraju i za granicą.

 

W ubiegłym roku laureaci konkursu spotkali się w Bełchatowie, tegoroczna gala odbędzie się w Sieradzu.

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018