joombig banner rotation images

Menu

Okres rocznych rozliczeń podatkowych wciąż trwa. Wypełniając swój PIT pamiętaj o bełchatowskich organizacjach pożytku publicznego.

 

Warto mieć wpływ na to, jak zostanie wykorzystany nasz podatek. Nawet, jeśli jest to tylko 1 procent. Taką formą pomocy można wesprzeć także bełchatowskie organizacje pożytku publicznego. W naszym mieście jest ich jedenaście – pełna lista wraz z potrzebnymi danymi znajduje się poniżej.

 

Pieniądze, które organizacje pozyskają właśnie z 1 procenta, z pewnością będą przez nie dobrze wykorzystane. Pozyskane fundusze przekazywane są bowiem na szeroko pojętą pomoc społeczną i działalność charytatywną. Bełchatowskie organizacje zajmują się m.in. działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych, organizowaniem turnusów wypoczynkowych i rehabilitacyjnych dla dzieci, edukacją oraz wychowaniem i przeciwdziałaniem patologiom społecznym.

 

 

 

 

Organizacje pożytku publicznego w Bełchatowie

 

Do przekazywania 1% lokalnym Organizacjom Pożytku Publicznego przekonuje również Urząd Marszałkowski w Łodzi. Z informacji, jakie przekazują w swojej kampanii promocyjnej, wynika że prawie 12 mln zł trafiło do organizacji z woj. łódzkiego. Dlatego marszałkowo ponownie prowadzi akcję promocyjną "1% dla organizacji z łódzkiego". Na stronie www.1procent.lodzkie.pl oraz www.facebook.com/1procent.dla.Lodzkiego można znaleźć informacje, jakim organizacjom można przekazać fundusze.

 

 

AD-A

Fot. EKS Skra Bełchatów: www.eks.skra.pl

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018