joombig banner rotation images

Menu

227 tys. zł oszczędności, spadek zużycia energii elektrycznej o 68 proc., zmniejszenie emisji CO2 o 71 proc. - to tylko niektóre korzyści, jakie przyniosło uliczne oświetlenie LED.

 

Na bełchatowskich ulicach świeci ponad 3 tys. nowoczesnych opraw LED zamontowanych przez miasto w ramach programu SOWA. Dziś, po pełnym roku użytkowania zmodernizowanego oświetlenia, wiadomo, że inwestycja przyniosła oczekiwane efekty. Wynika to z kontrolnego raportu przygotowanego dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Przeprowadzony audyt wykazał, że nowe oświetlenie zużywa znacznie mniej prądu i jest bardziej ekologiczne. W 2016 roku pobór energii był bowiem o 68 proc. mniejszy niż przed modernizacją oświetlenia. Dzięki temu Miasto zaoszczędziło blisko 230 tys. zł. Co równie ważne, zmniejszyła się też emisja CO2 do atmosfery. Porównując ją ze wskaźnikami sprzed 2016 roku spadła o 71 proc.Wyliczono również, że udało się zaoszczędzić ponad 1000 ton węgla potrzebnego do produkcji prądu. Niezwykle ważny jest fakt, że uzyskane wyniki są lepsze niż wymagania programu SOWA. Warto dodać, że z jego efektów miasto będzie się rozliczać co roku aż do 2021.

 

Przypomnijmy, Bełchatów to jedno z kilkunastu miast w Polsce, które otrzymały z NFOŚiGW dotację na modernizację oświetlenia ulicznego. W ramach projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Bełchatowa” magistrat zamontował ponad 3 tys. opraw LED. Nowoczesne oświetlenie pojawiło się niemal w każdej części miasta - m.in. na os. Dolnośląskim, Słonecznym, Przytorzu czy os. Binków i Budowlanych. Inwestycja, kosztowała blisko 10 mln zł z czego 45 proc. wartości projektu pochodziło ze wspomnianej wcześniej dotacji z NFOŚiGW. Pozostała część zadania była sfinansowana przy pomocy długoterminowej pożyczki z NFOŚiGW.

 

AD-A

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018