joombig banner rotation images

Menu

Dobra wiadomość dla bełchatowian. Od 1 maja do 30 kwietnia 2018 roku będą obowiązywać te same stawki za wodę i odprowadzanie ścieków. Rada Miejska w Bełchatowie przyjęła na ostatniej sesji plan taryf zaproponowany przez miejską spółkę Wod-Kan.

 

W 2017 roku mieszkańcy w dalszym ciągu będą płacić 7,29 zł za metr sześcienny ścieków i 4,32 zł za metr sześcienny wody. Takie stawki będą obowiązywać przez dwanaście kolejnych miesięcy, tj. do 30 kwietnia 2018 roku – o czym informowaliśmy już pod koniec stycznia.

 

Ostatnia podwyżka ceny ścieków miała miejsce dwa lata temu. Koszt metra sześciennego ścieków wzrósł o 81 groszy, do poziomu 7,29 zł. Cena wody wówczas nie wzrosła. Analizując wskaźniki finansowe z ostatnich lat można zwrócić uwagę również, na to jak kształtowały się taryfy opłat za wodę i ścieki w latach poprzednich. Podwyżki były. W 2008 roku na ponad złotówkę, w 2009 na 0,83 zł, w roku 2010-0,07 zł, w 2011 o 0,36 groszy. Najwięcej, bo w latach 2012 i 2013 opłaty skoczyły w górę po 1,60 zł w każdym roku.

 

 

 

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018