joombig banner rotation images

Menu

Jeszcze w tym roku należący do miasta blok przy ul. Czaplinieckiej 44d zostanie zmodernizowany. Unijne pieniądze na ten cel to nieco ponad 2 mln 980 tys. zł. Prace potrwają do końca listopada. W tej chwili w ,,Felku” trwa wymiana okien i drzwi zewnętrznych. W planach miasta jest także adaptacja budynku dawnej gazowni na mieszkania socjalne.

 

Blok komunalny przy ul. Czaplinieckiej 44, potocznie zwany ,,Felkiem”, to jeden z dawnych, robotniczych hoteli, który lata świetności ma za sobą. 3 mln unijnej dotacji i 1,4 mln z kasy miasta pozwolą na kompleksową termomodernizację bloku i poprawią komfort mieszkania 112 rodzin. Umowa z wykonawcą podpisana została na początku stycznia, zakłada wykonanie projektu i przebudowę bloku. W tej chwili wykonawca przygotowuje dokumentację, trwają także starania o uzyskanie niezbędnych pozwoleń. Unijne pieniądze, jakie Bełchatów dostał na tę inwestycję w ubiegłym roku, pochodzą z programu gospodarka niskoemisyjna i związane są z proekologicznymi działaniami miasta. Prace w Felku zakładają zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, zmierzających do zmniejszenia zużycia energii i ograniczenia jej strat, a tym samym uzyskania korzystnego wpływu na środowisko.

 

W budynku zamontowane zostaną instalacje fotowoltaiczne, wytwarzana przez nie energia elektryczna wykorzystana będzie dla potrzeb budynku. W oszczędzaniu światła pomogą oprawy ledowe zamiast obecnych świetlówek. Termomodernizacja to również docieplenie ścian, stropu i stropodachu oraz zastosowanie pomp ciepła i rekuperatorów.

 

W sumie w budynkach komunalnych miasto ma 658 lokali. Oprócz ,,Felka” to m.in. byłe hotele robotnicze ,,Odra” i ,,Wisła” oraz bloki 100, 100a i 100b przy ul. Czaplinieckiej. Miasto ma także mieszkania komunalne w budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych. W sumie na koniec roku 2016 w miejskich zasobach były 2 344 mieszkania. Ich liczba zmienia się, bo wielu mieszkańców korzysta z możliwości wykupu.

 

Możliwości pomocy bełchatowianom w trudnej sytuacji materialnej poszerzy natomiast adaptacja budynku po starej gazowni przy ul. Sienkiewicza 40. Powstać ma tu 10 mieszkań socjalnych. Magistrat zdobył na remont 700 tys. zł z Funduszu Dopłat. Całkowity koszt inwestycji to 1,5 mln zł. W planach jest  przebudowa ścian działowych, wydzielenie pomieszczeń sanitarno-higienicznych, komórek gospodarczych oraz zagospodarowanie poddasza. Ponadto wyremontowane zostaną wszystkie instalacje.

 

Teren w pobliżu starej gazowni pozwala na budowę kolejnego bloku mieszkalnego i takie plany są. W tym roku powstać ma dokumentacja projektowa, a sam budynek w 2018 roku. Będzie w nim około 20 mieszkań.

 

Kwestia kolejnych lat to natomiast adaptacja na blok mieszkalny budynku obecnego sądu przy ul. Okrzei. Bełchatowski wymiar sprawiedliwości ma budować nową siedzibę przy ul. Pabianickiej, od tych planów są uzależnione terminy i działania miasta. - Priorytetem dla nas jest pozyskanie obecnego budynku sądu, sprawa jest w toku – mówi Ireneusz Owczarek, wiceprezydent Bełchatowa. - Gdy zagospodarujemy ten budynek, lista oczekujących na mieszkanie bardzo się skróci – dodaje prezydent.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018