joombig banner rotation images

Menu

Po raz drugi przedstawiciele miasta rozmawiali z mieszkańcami w sprawie rewitalizacji placu Wolności. Na pytania kilkunastu bełchatowian, którzy przyszli na poniedziałkowe spotkanie do magistratu, odpowiadali wiceprezydenci i Małgorzata Milecka, prof. architektury krajobrazu, kierownik Katedry Projektowania i Konserwacji Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Pod jej okiem powstał projekt rewitalizacji placu Wolności.

 

Grupa bełchatowian protestuje przeciw wycince drzew w parku im. A. Mickiewicza. Obawiają się, że plac będzie pozbawiony starego drzewostanu, a co za tym idzie cienia, a także, że zieleń zdominują utwardzone nawierzchnie. Do urzędu miasta wpłynęła petycja w tej sprawie. - Nie jesteśmy przeciwko rewitalizacji – mówiła jedna z uczestniczek spotkania. - Jesteśmy tu po to, aby rozmawiać o drzewach, które tam są. Jesteśmy za zmianami, ale takimi, które nie zamienią oazy zieleni w środku miasta na chlorowany basen i kort do tenisa ziemnego.

 

Prof. Małgorzata Milecka podkreślała, że obawy, że plac nie będzie miejscem zielonym są absolutnie nieuzasadnione. Po rewitalizacji powierzchnia zielona, tzw. biologicznie czynna, będzie większa niż jest w tej chwili. Zachowany zostanie dotychczasowy układ parkowych alejek, teren np. wokół fontanny będzie trawiasty, wyłożony kamiennymi płytami.

 

Profesor odpowiadała także na pytania dotyczące drzew. Inwentaryzacja parku wykazała występowanie 256 drzew i krzewów. Przewidziano do usunięcia 118 drzew o obwodach powyżej 10 cm, z czego w przypadku 64 jest potrzebne pozwolenie na wycinkę. 33 drzewa są ewidentnie wskazane na usunięcie ze względów sanitarnych i bezpieczeństwa. Przewidziano także wycinkę gatunków inwazyjnych, to m.in. klony jesieniolistne, dąb czerwony i sumak octowiec. Część drzew zostanie usunięta ze względu na kolizję z projektem i konieczność modernizacji sieci gazowniczej. Nitka gazociagu, jedna z najstarszych w mieście, biegnie przez cały park, a jej odnoga także w poprzek. Inwestycja wymaga rozkopania terenu i usunięcia części drzew.

 

- Będą nowe nasadzenia kompensacyjne, muszą one być znacznie większe niż planowane usunięcia – uspakaja mieszkańców prof. Milecka, która ma uprawnienienia konserwatorskie do projektowania zabytkowej zieleni. Jak podkreśla, park nie jest zabytkowy, nie ma też w nim stuletnich drzew, bo powstał po wojnie. Jego kompozycja jest mocno zachwiana, m.in. jest wiele przypadkowych nasadzeń, nie ma równowagi między roślinnością niską, średnią a wysoką, duże zacienienie powoduje, że trawniki są w złym stanie. Jak dodaje, trzeba też myśleć o przyszłości parku i równoważeniu wiekowo jego drzewostanu, tak, aby służył mieszkańcom również w przyszłości.

 

CZYTAJ TEŻ: Plac Wolności - zielone miejsce wypoczynku

 

Projekt przewiduje posadzenie 636 sztuk drzew liściastych, m.in. kasztanowca czerwonego, buka pospolitego i grabu pospolitego. Wsadzonych ma także zostać 1442 krzewów liściastych (m.in. berberysy, trzmielina, tawuła japońska), zalecanych w kodeksie dobrych praktyk ogrodniczych. Pojawią się także trawy ozdobne, rośliny bylinowe, których w tej chwili w parku nie ma, a są bardzo potrzebne. Wiosną będą kwitnąć tulipany.

 

- Jeśli w parku będą tylko powierzchnie zacienione, to nie będziemy mieli wlaściwie ukształtowanego runa parkowego, a one też jest bardzo ważne. Chodzi o to, aby zrównoważyć przestrzenie cieniste i doświetlone z trawnikami rekreacyjnymi. Takie są w tej chwili tendencje i potrzeby, aby mieszkańcy np. mogli przyjść i odpoczać na trawniku.

 

Cały park będzie osłonięty drzewami i żywopłotami. To pozwoli zachować mikroklimat. Taką rolę spełni też fontanna. – Będzie to niewielka fontanna nie posadzkowa, jak na placu Narutowicza, a ze zbiornikiem wodnym – mówi prof. Milecka. – Woda w niej nie będzie chlorowana.

 

Projekt zakłada wydzielenie na placu kilku funkcjonalnych stref, które będą atrkacyjne dla różnych grup mieszkańców. Powstanie m.in. część reprezentacyjna z posagiem marszałka Józefa Piłsudskiego, będzie strefa całkowicie zielona z zachowanym dotychczasowym drzewostanem, uzupełnionym kasztanowcami czerwonymi oraz miejsce przewidziane na organizację pikników czy festynów, jest tu zaplanowana m.in. kawiarnia z ogródkiem. Profesor mówi także o znanej od dawna sztuce ogrodniczej, a przywracanej właśnie współczesności, atrakcyjnej formie, jaką jest labirynt. Na placu pojawią się ponadto dające cień pergole, pawilony rekreacyjne i osłonięte bluszczem tzw. gabineciki. Będzie muzyczny plac zabaw i minisiłownia.

 

Pomnik Adama Mickiewicza zostanie przeniesiony na ul. Edwardów i stanie koło szkoły. Tablica Asnyka znajdzie się w bardziej honorowym miejscu. Docelowo, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego z 2010 roku, żaden obiekt architektury nie jest na placu Wolności dopuszczalny. Działający czasowo punkt gastronomiczny zostanie przeniesiony – trwają rozmowy z miastem w tej sprawie.

 

- Mamy okazję zrobić z placu Wolności ładne i atrakcyjne miejsce – mówi Ireneusz Owczarek, wiceprezydent Bełchatowa. - O rewitalizacji mówimy od początku. Prezydent Mariola Czechowska podkreśla, że na stulecie odzyskania niepodległości powinien w Bełchatowie stanąć pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. Godnym miejscem będzie właśnie plac Wolności.

 

CZYTAJ TEŻ: Powstał Społeczny Komitet Budowy Posągu Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

Wiceprezydent podkreśla, że wiele wątpliwości mieszkańców wynika z niedostatecznej wiedzy i błędnych informacji, jakie były powielane w tej sprawie. Taką konkluzją zakończyło się też pierwsze spotkanie w magistracie. Jego uzupełnieniem było drugie spotkanie z prof. Małgorzatą Milecką, specjalistką w dziedzinie projektowania i zabytkowej zieleni, zorganizowane po to, by odpowiedzieć na pytania mieszkańców. Urząd ze swojej strony zadeklarował, że przyjrzy się raz jeszcze projektowi zieleni i możliwościom zachowania większej liczby obecnych drzew.

 

Czarno-białe zdjęcia pokazują dzisiejszy plac Wolności w latach 40. XX wieku i w okresie przedwojennym.

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017