joombig banner rotation images

Menu

 

Jeszcze do 10-go lipca można zgłaszać firmy do presitiżowej Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego "Mocni w Biznesie 2017".  Przez wszystkie edycje nagradzane były firmy oraz instytucje, które wniosły znaczący i trwały wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy województwa.

Nagroda "Mocni w Biznesie 2017" to nie tylko wyróżnienie, ale przede wszystkim szczególne podziękowanie dla firm, które osiągają najlepsze efekty ekonomiczne, realizują innowacyjne projekty oraz cieszą się uznaniem nie tylko w województwie łódzkim, ale także w kraju i za granicą.
Organizatorami tegorocznej edycji Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Mocni w Biznesie 2017” jest Województwo Łódzkie – Departament ds. Przedsiębiorczości i Departament Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy – jednostka, która zajmuje się przyznawaniem dotacji unijnych na rozwój gospodarczy w województwie łódzkim.
Firmy mogą zgłaszać swoje kandydatury w trzech kategoriach:
DYNAMIKA Eksportu
Nagroda dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność i mają główną siedzibę na rynku województwa łódzkiego oraz wykazały się największą dynamiką eksportu w ostatnich 3 latach.

START-UP
Nagroda dla przedsiębiorstw, które istnieją na rynku województwa łódzkiego nie dłużej niż 3 lata oraz stworzyły innowację produktową lub technologiczną.

NAGRODA PUBLICZNOŚCI „Innowacyjny Produkt Łódzkiego”
Nagroda skierowana do podmiotu, który stworzył oraz wprowadził z sukcesem na rynek innowacyjny produkt bądź usługę. Dodatkowo podmiot musi prowadzić działalność i mieć główną siedzibę na terenie województwa łódzkiego.

Termin przesyłania zgłoszeń mija 10 lipca 2017 r.

 

AP

Szczegółowe informacje o Konkursie na stronie: http://mocniwbiznesie.lodzkie.pl/

Liderów gospodarki naszego regionu poznamy podczas Gali wręczenia Nagród „Mocni w Biznesie 2017”, która odbędzie się w pierwszym dniu X Europejskiego Forum Gospodarczego 16 października 2017 r. o godz. 20.00.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017