joombig banner rotation images

Menu

Bełchatowski magistrat po raz kolejny uzyskał pozytywną ocenę Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

Zewnętrzny audyt przeprowadzony przez Centrum potwierdził, że urząd pracuje według Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009. To znaczy spełnia obowiązujące standardy, działa według określonych norm a także stale podnosi jakość świadczonych usług. Audytor docenił również szereg działań, jakie podejmuje bełchatowski urząd – m.in. to, że przeprowadza konsultacje z mieszkańcami, dobrze realizuje i monitoruje miejskie inwestycje. Za atut uznano również uruchomienie aplikacji BLISKO, która powiadamia mieszkańców m.in. o zagrożeniach pogodowych, aktualnościach z miasta i wydarzeniach sportowych oraz kulturalnych. 

 

Warto przypomnieć, że urząd może doskonalić obsługę oraz podnosić jakość załatwiania urzędowych spraw także dzięki mieszkańcom. Każda osoba, która korzysta z usług bełchatowskiego magistratu może bowiem wypełnić anonimową ankietę, w której wyraża swoje oczekiwania. To właśnie z nich wynika, że bełchatowianie w roku 2016 – podobnie jak audytor - dobrze ocenili pracę urzędników a poziom ich poziom świadczonych w urzędzie usług określili jako wysoki. 

 

AD-A