joombig banner rotation images

Menu

Przedsiębiorcy tworzący nowe miejsca pracy mogą składać w Urzędzie Miasta wnioski o zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości to jedna z podstawowych zachęt inwestycyjnych dla przedsiębiorców. System zwolnień z podatku od nieruchomości, uchwalony przez Radę Miejską Bełchatowa, przynosi pozytywne efekty: stymuluje rozwój lokalnej gospodarki, w znacznym stopniu przyczynia się do powstawania nowych i rozwoju już istniejących podmiotów gospodarczych, a także do tworzenia i utrzymania nowych miejsc pracy.

Podatnicy, którzy zwiększą zatrudnienie do końca 2017 roku, mają szansę skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości w latach 2018-2019.  Zwolnienia od podatku od nieruchomości przysługują na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (Uchwała nr XLV/404/14). Wspomniana uchwała  zawiera dwie propozycje preferencji.

Pierwsza skierowana jest dla przedsiębiorców inwestujących w budowę lub przebudowę budynków lub budowli i tworzących nowe miejsca pracy. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia będzie utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy przez okres 3 lat od dnia uzyskania zwolnienia oraz poniesienie nakładów inwestycyjnych.

Druga skierowana jest do przedsiębiorców, którzy nie realizują nowych inwestycji,
a zwiększą zatrudnienie, o co najmniej 15 proc. Warunkiem korzystania ze zwolnienia jest poniesienie przez podatnika dwuletnich kosztów zatrudnienia na nowo utworzone miejsca pracy, w wysokości dwukrotnie wyższej od kwoty zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Istnieje również możliwość ubiegania się o zwolnienie od podatku od nieruchomości przez podatników, którzy uruchomią działalność wytwórczą na obszarach objętych specjalną strefą ekonomiczną na terenie Miasta Bełchatowa (Uchwała nr XLV/405/14).

Więcej informacji w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta w pok. 127 i pod numerem tel. 44  733 51 27

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018