joombig banner rotation images

Menu

Projekt uchwały w sprawie powołania skarbnika miasta był jednym z tematów, nad którym debatowali miejscy radni. Podczas sesji, która odbyła się 31 sierpnia zajmowali się też m.in. regulaminem stypendiów sportowych, zasadami udzielania dofinansowania na wymianę pieców oraz udzieleniem pomocy na rzecz Powiatu Bełchatowskiego.

 

Radni podjęli uchwałę o powołaniu Anny Graczyk na stanowisko skarbnika miasta. Zastąpiła ona Ewę Gocel, która w kwietniu odeszła na emeryturę. Nowy skarbnik to długoletni i doświadczony pracownik bełchatowskiego magistratu. Pracę w urzędzie rozpoczęła 25 lat temu. Od blisko 20 lat nieprzerwanie pełni funkcję dyrektora Wydziału Finansowego. Anna Graczyk spełnia wszystkie ustawowe wymogi – począwszy od wykształcenia po doświadczenie zawodowe, jakie stawiane są skarbnikowi miasta. Jej kandydaturę na to stanowisko miejscy radni poparli jednogłośnie. – Dziękuję radnym za ten wybór. Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie udana i owocna. Zdaję sobie bowiem sprawę z tego, że jest to ogromnie odpowiedzialne stanowisko – powiedziała tuż po przyjęciu projektu uchwały prezydent Mariola Czechowska. – Dziękuję za zaufanie, którym zostałam obdarzona. Podjęcie decyzji o przyjęciu tak odpowiedzialnej funkcji było bardzo trudne. Stanowisko skarbnika to bowiem nie tylko 

ogromna odpowiedzialność, wiedza i kompetencje ale przede wszystkim umiejętność współpracy z wami – wszystkimi dysponentami. To sztuka szukania kompromisów i  rozwiązywania wspólnych problemów dotyczących zarówno tworzenia, jak i 

wykonywania budżetu, zabezpieczenia środków finansowych na zadania służące rozwojowi naszego miasta. Mam nadzieję, że nie zawiodę zaufania pani prezydent, rady oraz wszystkich tych, którzy dobrze mi życzą. Powierzone stanowisko jest dla mnie zaszczytem – powiedziała Anna Graczyk.

 

Podczas sierpniowej sesji radni podjęli także uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród i wyróżnień osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerom i innym wyróżniającym się osobom. Nowy regulamin został dostosowany do aktualnych przepisów prawnych. Zostały też określone stawki wspomnianych stypendiów, nagród i wyróżnień.

 

Ponadto radni zdecydowali o udzieleniu pomocy na rzecz Powiatu Bełchatowskiego w postaci opracowanej za 14 750,00 zł dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej – ul. Olsztyńskiej. 31 sierpnia radni miejscy zajęli się również zasadami udzielana dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych. Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ.

 

Rada Miejska nie podjęła natomiast projektów uchwał w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie Miasta Bełchatowa. Jeden z punktów, o którym była mowa w tych projektach, dotyczył przebudowy skrzyżowania ul. Staszica i 1 Maja – na skrzyżowanie typu rondo. Teraz, kiedy zmiany w wieloletniej prognozie i budżecie nie zostały przyjęte inwestycja jest zagrożona. Zgoda radnych na przesunięcie środków była niezbędna do tego, aby ruszyć z budową i otrzymać pieniądze z powiatu. Co ważne radni Powiatu Bełchatowskiego już zabezpieczyli dla miasta środki. Zdecydowali o tym podczas sesji, 30 sierpnia. Na dzień dzisiejszy bez środków z powiatu miasto nie może podpisać umowy z wykonawcą na realizację zadania. W związku z tym przebudowa skrzyżowania sto pod znakiem zapytania. 

 

CZYTAJ: Szkoły gotowe na rozpoczęcie roku, nauczyciele z etatami

 

AD-A

 
 
 
 
 
 
 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018