joombig banner rotation images

Menu

Ulica im. Lecha i Marii Kaczyńskich zamiast 19 stycznia pojawi się wkrótce na mapie Bełchatowa. Miejscy radni zdecydowali także, że ulica 9 Maja zmieni nazwę na Rotmistrza Witolda Pileckiego, a Józefa Wieczorkiewicza będzie się nazywać Konrada Leśniewskiego ,,Orlika”. Zmiany to wymóg ustawy, która ma usunąć z miejskiej przestrzeni nazewnictwo propagujące komunizm. Mieszkańcy nie poniosą kosztów zmian, bo nie ma konieczności wymiany dokumentów.

 

Ulice, które należy nazwać inaczej, wskazał Instytut Pamięci Narodowej, a radni mieli na to czas do 2 września (sesja odbyła się 31 sierpnia). W przypadku, gdyby nie podjęli uchwał, nowe nazwy nadałby wojewoda łódzki.

 

Najważniejsze zmiany dotyczą głównych arterii miasta. Obecna ulica 19 stycznia mieć będzie teraz za patronów Lecha i Marię Kaczyńskich. Z propozycją uhonorowania postaci zmarłego prezydenta wystąpiła na sesji rady miasta Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa. Wniosek to inicjatywa senatora Wiesława Dobkowskiego, prezydent i grupy radnych PiS i Ziemi Bełchatowskiej.

 

- Proponujemy zmianę nazwy ul. 19 Stycznia na ul. Lecha Kaczyńskiego i tym samym opowiadamy się za wpisaniem tego wielkiego, polskiego patrioty, jednej z najważniejszych postaci najnowszej historii Polski, w symboliczną sferę przestrzeni publicznej naszego miasta – mówiła Mariola Czechowska. Podkreślała także, że Lech Kaczyński znał Bełchatów i doceniał jego miejsce na energetycznej mapie Polski. Jako prezydent odwiedził bełchatowskie zagłębie paliwowo-energetyczne w marcu 2009 r., spotkał się także wówczas z mieszkańcami miasta.

Ostatecznie ulicy patronować będzie prezydencka para Lech i Maria Kaczyńscy. Propozycję prezydent poszerzyła Elżbieta Naturalna,  przewodnicząca rady i taką nazwę przyjęli miejscy radni.

 

Ulica Lecha i Marii Kaczyńskich połączy plac Narutowicza z ul. Piłsudskiego. Jak mówi Mariola Czechowska, prezydent wraz małżonką będzie łącznikiem między marszałkiem Piłsudskim, a pierwszym prezydentem RP Gabrielem Narutowiczem. Co ważne, w tej części miasta stanie wkrótce obelisk upamiętniający prezydencką parę i ofiary katastrofy smoleńskiej oraz pomnik Józefa Piłsudskiego.

 

Z mapy Bełchatowa zniknie również ul. 9 Maja. Prezydent Czechowska i część radnych proponowali, aby dotychczasową nazwę pozostawić, a zmienić jedynie uzasadnienie. Zamiast dotyczasowego dnia zwycięstwa i zakończenia II wojny światowej nazwa ulicy przypominałaby o idei zjednoczenia i Unii Europejskiej (9 maja to Dzień Europy). Radni się jednak do tej propozycji nie przychylili, podobnie jak do nazwy 3 Maja.

 

Ulica 9 Maja zyska imię Rotmistrza Witolda Pileckiego, oficera Wojska Polskiego i Armii Krajowej. Pilecki walczył w wojnie bolszewickiej, w kampanii wrześniowej 1939 r. i w Powstaniu Warszawskim. W 1940 r. został dobrowolnie więźniem obozu Auschwitz, gdzie tworzył ruch oporu. Opracował raport, który stał się pierwszym świadectwem Holocaustu. Po wojnie wrócił do kraju jako wysłannik gen. Władysława Andersa (był oficerem II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych). Został aresztowany, oskarżony o działalność na rzecz obcego wywiadu i skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano w 1948 roku w Warszawie.

 

Nowego patrona – bełchatowianina – mieć będzie także ulica na os. Wolność. Józefa Wieczorkiewicza zastąpi Konrad Leśniewski ,,Orlik”. Wieczorkiewicz to jeden z powojennych gospodarzy Bełchatowa, ale także członek PZPR, stąd też konieczność zmiany wskazana przez IPN. Konrad Leśniewski ,,Orlik”, który teraz patronować będzie ulicy, to członek przedwojennego Strzelca i żołnierz AK (został nim majac 14 lat), należał do oddziału partyzanckiego dowodzonego przez sierżanta Stanisława Karlińskiego „Burzę”. Aresztowany w 1946 roku, na wolność wyszedł w 1953. Przez wiele lat pracował w bełchatowskiej koplani.

 

Nazwę zyskała również, dotychczas bezimienna, ulica w strefie przemysłowej. Radni nadali jej imię przedwojennego ministra przemysłu i handlu Eugeniusza Kwiatkowskiego, którego pamiętamy przede wszystkim jako inicjatora budowy miasta i portu Gdynia.

 

Zgłoszonych propozycji nowych nazw dla bełchatowskich ulic było znacznie więcej. Wśród proponowanych patronów pojawiła się Danuta Siedzikówna ,,Inkę”, sanitariuszka i łączniczka m.in. 5. Wileńskiej Brygady AK Zygmunta Szendzielarza ,,Łupaszki, skazana i stracona w 1946 roku, pierwsi właściciele Bełchatowa – ród Bełchackich, Apoloniusz Zawilski, żołnierz AK, historyk i autor publikacji o mieście, gen. brygady Leopold Cehak, postacie historyczne – Marcin Cieński, jeden dowódców Jana III Sobieskiego, właściciel Kaszewc i Mikołaj Chabielski, właściciel Chabielic.

 

Uchwały powinny wejść w życie na przełomie września i października. Co jest dobrą informacją dla mieszkańców - nie pociągają za sobą konieczności wymiany dokumentów.

 

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018