joombig banner rotation images

Menu

Bełchatowianie wspominali żołnierzy zgrupowania gen. Ludwika Czyżewskiego. Uroczystości poświęcone walczącym w  II wojnie światowej odbyły się 2 i 3 września.

 

Minęło 78 lat od wybuchu II wojny światowej. Pamięć o tych wydarzeniach i poświęceniu żołnierzy wciąż jest żywa. Każdego roku bełchatowianie spotykają się w Grocholicach i u stóp Góry Borowej, aby oddać hołd wszystkim, którzy poświęcili swoje życie dla Ojczyzny. Uroczystości tradycyjnie odbyły się w pierwszy weekend września. Uczestniczyli w nich kombatanci, mieszkańcy oraz parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych,  organizacji pozarządowych i szkół.

 

2 września bełchatowianie spotkali się w Grocholicach. Obchody rozpoczęły się montażem słowno-muzycznym przygotowanym przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 5. Zaraz po nim została odprawiona msza św. w parafii pw. Wszystkich Świętych. Podczas nabożeństwa wspominano bohaterów II wojny światowej, a także żołnierzy zgrupowania gen. Ludwika Czyżewskiego, którzy walczyli w obronie Bełchatowa – w tym Gór Borowskich i Księży Młyn. Po mszy św. zostały wręczone statuetki „Rogatywka ppor. Apolloniusz Zawilskiego”. Za wspieranie obchodów uroczystości wrześniowych oraz propagowanie wartości patriotycznych 58 rogatywką został uhonorowany ppłk Krzysztof Jewgiejuk, 59 Maciej Wyrzycki. Warto podkreślić, że zarówno ppor. Zawilski, jak i żołnierze zgrupowania gen. Czyżewskiego są Honorywmi Obywatlami Miasta Bełchatowa.

 

Dalsza część obchodów odbyła się na cmentarzu w Grocholicach – przy Pomniku Poległych. Pamięć bohaterów II wojny światowej uczczono minutą ciszy i apelem poległych. 

Była też salwa honorowa oddana przez 15 Sieradzką Brygadę Wsparcia Dowodzenia. Później na kwaterach żołnierzy złożono kwiaty. Podczas uroczystości prezydent Mariola Czechowska podziękowała bełchatowianom za pielęgnowanie tradycji i krzewienie idei patriotyzmu. Podkreśliła również, że każdego roku spotykamy się w Grocholicach, aby przypomnieć o heroiczniej walce za Ojczyznę oraz oddać hołd żołnierzom i wszystkim poległym.

 

GALERIA ZDJĘĆ: Uroczystości wrześniowe w Grocholicach

 

W niedzielę, 3 września, uroczystości przeniosły się pod Górę Borowską - miejsce jednej z największych bitew kampanii wrześniowej 1939 roku. W obchodach wziął udział minister obrony narodowej, Antoni Macierewicz oraz  parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, środowisk kombatanckich, harcerze, strażacy, uczniowie pobliskich szkół, rolnicy i górnicy. Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą polową, po której pod  pomnikiem Obrońców Gór Borowskich odczytano apel poległych i złożono wieńce, a salwę honorową oddali  żołnierze 7 Dywizjonu Lotniczego w Nowym Glinniku, wchodzącego w skład  25. Brygady Kawalerii Powietrznej.

 

Bitwa pod Borowską Górą często nazywana jest "Piotrkowskimi Termopilami".  Walki  między 4. niemiecką dywizją pancerną, a jednostkami Armii Łódź i GO Piotrków trwały od 2 do 5 września 1939 roku. Po przerwaniu obrony polskiej pod Częstochową, obszar ten miały zabezpieczyć wybrane jednostki Armii Łódź, aby chronić inne jednostki operacyjne głównej armii. Do obrony tego ważnego punktu strategicznego wyznaczono 2 pułk piechoty Legionów (płk Ludwika Czyżewskiego) i 301. batalion czołgów (majora Edmunda Karpowa).  Zaciekłe walki trwały 4 dni, szczyt przechodził kilkakrotnie z rąk do rąk. Dochodziło do starć na bagnety, obie strony poniosły spore straty. W obronie Gór Borowskich zginęło 663 polskich żołnierzy, w tym co najmniej 16 oficerów.

 

 
 
 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018