joombig banner rotation images

Menu

Znamy listę projektów, na które bełchatowianie będą głosować w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego. Z siedemdziesięciu zgłoszonych propozycji, pod głosowanie zostaną poddane 43. Do rozdysponowania mieszkańcy mają 1,5 miliona złotych - 1,4 mln na tzw. projekty twarde (np. remonty, budowy, modernizacje ulic, chodników, parkingów, placów zabaw, skwerów, urządzeń sportowych) i 100 tys. na projekty miękkie (np. imprezy kulturalne i edukacyjne). Równo za tydzień, w poniedziałek 11 września, ruszy internetowe głosowanie, które zakończy się 19 września.

 

Do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego zgłoszono 71 wniosków. - Dziękuję za wszystkie zgłoszone pomysły. Świadczą one o zaangażowaniu i aktywności na rzecz naszego miasta - podkreśla prezydent Bełchatowa, Mariola Czechowska.

 


Wnioski do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego bełchatowianie zgłaszali do 14 lipca. Co ważne, niektóre z nich to kontynuacja projektów z lat poprzednich. - Cieszy, że mieszkańcy widzą potrzebę pojawienia się kolejnych placów zaabaw czy parkingów. Rzeczą ważną i wartą podkreślenia jest głos seniorów, którzy zadbali o swoje potrzeby w ramach nie tylko projektów miękkich, ale także poprzez powstanie centrum aktywności, w którym chcą realizować swoje marzenia i pasje - mówi koordynator Zespołu ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia UM, Iwona Nowak.

 

Zobacz listę projektów, na które będzie można głosować


Opis projektów zgłoszonych do głosowania


Wszystkie zgłoszone projekty przeszły merytoryczną weryfikację. Sprawdzano m.in. możliwość ich realizacji w ciągu jednego roku budżetowego, teren inwestycji (czy jest własnością miasta), a także ewentualne koszty, jakie projekt generowałby w przyszłości. Nie brakuje także pomysłów, które byłyby kontynuacją dotychczas zrealizowanych – jak chociażby kolejne stacje naprawy rowerów.


Spośród zakwalifikowanych do głosowania wniosków czternaście stanowią projekty miękkie. Są to głównie wydarzenia o charakterze koncertowym – 4 propozycje dotyczą zorganizowania występów muzycznych ze wskazaniem na konkretne gatunki muzyczne, np. hip-hop i rock. Ponadto, wśród propozycji miękkich pojawiły się także działania prozdrowotne (zakup telemonitoringu EKG dla mieszkańców zagrożonych problemami sercowo - naczyniowymi, badania wad postawy wśród dzieci w wieku przedszkolnym), sportowe (proponowany jest np. cykl zabaw i imprez na placach zabaw czy miejskich siłowaniach plenerowych), edykacyjne (zarówno dla przedszkolaków - skupiające się na eksperymentach i sztuce, jak i warsztaty samorozwojowe dla dorosłych bełchatowian czy przestrzegające przed agresją w szkole).

 

Na liście projektów miękkich nie brakuje także tych integrujących lokalne społeczności podczas biesiad i festynów. Wnioskodawcy pamiętali także o seniorach - to z myślą o nich proponują cykl badań i warsztatów. Wszystkie propozycje projektów miękkich opiewają na łączną kwotę ponad 518 tys. złotych, a do rozdysponowania jest 100 tysięcy.


Jeśli chodzi o inwestycje twarde, bełchatowianie mogą wybierać spośród 29 propozycji. Wśród nich znalazły się: obiekty sportowe, m.in. boisko do rugby i piłki nożnej przy istniejącym już kompleksie sportowym przy ul. Edwardów. Nie brakuje propozycji nowych placów zabaw i parkingów, m.in. na osiedlu Dolnośląskim, na os. Żołnierzy POW oraz  zagospodarowania lub renowacji istniejących terenów zielonych (na os. Dolnośląskim i w Grocholicach).

 

Po wielkim sukcesie zatoczki typu "Kiss and Ride" przy SP nr 1, w tym roku wśród propozycji są  podobne zatoczki postojowe przy dwóch szkołach (przy ul. Edwardów i na Przytorzu). Dwa spośród czekających na głosy bełchatowian projektów, dotyczą wykonania nakładek bitumicznych na drogach osiedli Dolnośląskiego i Przytorza, kolejny projekt zakłada zaś zamontowanie progów zwalniających w Grocholicach, które mają zwiększyć bezpieczeństwo szczególnie najmłodszych. Z bezpieczeństwem wiąże się też projekt doświetlenia dwudziestu przejść dla pieszych. Aby z kolei poprawić integrację lokalnej społeczności, proponowane jest wybudowanie na osiedlu Dolnośląskim sąsiedzlich altanek wraz z wyposażeniem typu ławki, huśtawki, stoły i kosze na śmieci.  Wszystkie projekty twarde opiewają na kwotę ponad 11 mln 300 tys. zł. Na tę kategorię w tegorocznym Budżecie Obywatelskim przeznaczono milion czterysta tysięcy złotych.


Przez najbliższy tydzień bełchatowianie mogą się zapoznać ze wszystkimi projektami tegorocznej, jubileuszowej edycji Budżetu Obywatelskiego. Wszystkie propozycje dostępne są na stronie www.decydujemy.belchatow.pl. Tam też można zapoznać się z zasadamo głosowania, które ruszy 11 września. Głosować będzie mógł każdy mieszkaniec Bełchatowa, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 16 lat.

 

Głosy będzie można oddawać wyłącznie drogą elektroniczną TUTAJ. Dodatkowo w Urzędzie Miasta Bełchatowa zostanie uruchomione stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, aby swój głos mogły oddać także osoby, które nie posiadają dostępu do tego rodzaju sprzętu. Głosowanie zakończy się 19 września, a jego wyniki poznamy 25 września.


WAŻNE:  Głosować można tylko 1 raz poprzez postawienie znaku X przy maksymalnie trzech wybranych projektach miękkich i trzech twardych na formularzu.

AP

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018