joombig banner rotation images

Menu

Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Staszica i 1 Maja to priorytet i największa tegoroczna inwestycja drogowa. Ostatnie decyzje Rady Miasta Bełchatowa, czyli niepodjęcie uchwał finansowych, powodują, że nie można rozstrzygnąć przetargu na jej wykonanie i podpisać umowy z wykonawcą. - Inwestycja jest poważnie zagrożona – mówi Ireneusz Owczarek, wiceprezydent Bełchatowa.

 

 

Na sesji 31 sierpnia radni odrzucili dwie uchwały – w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa oraz zmian w tegorocznym budżecie. W obu były zapisy dotyczące finansowania m.in. wykonania ronda przy markecie E’Leclerc, ale także przebudowy ulicy Kwiatowej. Do sprawy rada powróci ponownie na sesji nadzwyczajnej, zwołanej na 7 września.

 

Budowę ronda na skrzyżowaniu Staszica i 1 Maja oraz drogi dojazdowej do marketu budowlanego Majster miasto traktuje priorytetowo. Chodzi przede wszystkim o poprawę bezpieczeństwa, ale także sprawniejsze poruszanie się w tej części Bełchatowa. Kłopoty ze skrętem w lewo z ul. 1 Maja miał zapewne niejeden kierowca, rondo zdecydowanie ułatwi ruch w pobliżu dwóch supermarketów.

 

Otwarcie ofert nastąpiło 2 sierpnia. Proponowana cena przebudowy skrzyżowania ul. Staszica i 1 Maja to 3 mln 930 tys. zł. Miasto dostanie 1 mln 300 tys. zł od powiatu bełchatowskiego, do którego należy ul. Staszica. Do inwestycji 230 tys. zł dołoży się także market Majster. Bez wprowadzenia tych środków do budżetu i wieloletniego planu finansowego nie można podpisać umów i rozpocząć prac.

 

- Musimy jak najszybciej zawrzeć porozumienie ze starostwem o dofinansowaniu, by móc podpisać umowę z wykonawcą – mówi Ireneusz Owczarek. – To, że radni nie przyjęli tych uchwał, jest realnym zagrożeniem dla inwestycji. Chcemy zakończyć budowę ronda jeszcze w tym roku i udrożnić drogę przed świętami Bożego Narodzenia. Kolejny etap, czyli budowa odcinka drogi przy markecie może być realizowany w przyszłym roku.

 

Podobnie wygląda sprawa modernizacji ul. Kwiatowej. Powiat bełchatowski zamierza ubiegać się o pieniądze na tę inwestycję w ramach rządowego programu przebudowy infrastruktury drogowej, miasto ma się dołożyć. Konieczne jest jednak zabezpieczenie pieniędzy na 2018 rok w wieloletniej prognozie finansowej i podpisanie porozumienia do 15 września.  - Kwiatowa to jedna z bardziej zdegradowanych ulic w mieście – stwierdza prezydent Owczarek. – O konieczności remontu mówimy od dwóch lat. Powiat bełchatowski ma szansę na dofinansowanie, ale miasto musi zabezpieczyć pieniądze. Blokowanie uchwał jest działaniem na szkodę mieszkańców.

 

Jak mówi Ireneusz Owczarek, równie ważna jest kwestia przebudowy ulicy Bocznej. Do inwestycji chce się dołożyć inwestor, który stawia budynek usługowy przy tej ulicy. W tym przypadku jest także konieczne zabezpieczenie finansowania.

 

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Bełchatowa odbędzie się 7 września (czwartek), o godz. 17. W porzadku obrad znalazły się dwa punkty dotyczące zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa oraz tegorocznym budżecie.

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018