joombig banner rotation images

Menu

Zbliża się termin płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: czerwiec, lipiec i sierpień. Opłatę należy uiścić do 15 września.

 

Wysokość należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależniona jest od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość i sposobu zbiórki śmieci. Miesięczna opłata jest liczona jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i obowiązującej taryfy. W Bełchatowie stawki od osoby wynoszą odpowiednio: 7 zł jeśli odpady są segregowane i 12 zł w przypadku zbiórki nieselektywnej. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych wysokość opłaty zależy od wielkości pojemnika i częstotliwości jego opróżniania. Miesięczna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zgodna ze złożoną deklaracją i nie ulegnie zmianie do czasu złożenia korekty deklaracji lub zmiany stawki opłaty.


 Wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać:
- na indywidualny numer rachunku bankowego,
- w kasie Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1,
- poprzez inkasenta w Urzędzie Miasta Bełchatowa, ul. Czyżewskiego7.


W przypadku braku indywidualnego rachunku bankowego lub nieznajomości wysokości opłaty, należy kontaktować się z Zespołem ds. Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi przy ul. Czyżewskiego 7, I piętro, pokoje nr 207 i 208 lub pod nr tel.  44 733-52-57 i 44 733-52-58.

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018