joombig banner rotation images

Menu

"Przyszłość polskiej elektroenergetyki opartej na węglu brunatnym" to tytuł konferencji, która odbedzie się już w najbliższy poniedziałek, 11 września, w Miejskim Centrum Kultury. Patronat honorowy nad sympozjum objęła prezydent Bełchatowa, Mariola Czechowska. W konferencji, oprócz prelegentów, weźmie udział około 100 zaproszonych osób, a wśród nich parlamentarzyści, lokalni samorządowcy oraz przedstawiciele sektora energetycznego.

Głównym celem konferencji jest ukazanie znaczenia węgla brunatnego w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. W obliczu tego, że niektóre złoża tego surowca w kraju zbliżają się do wykończenia, specjaliści zastanowią się nad  sposobami zagospodarowania odkrytych niedawno nowych pokładów węgla, chociażby w Złoczewie. Aby zostały one w pełni wykorzystane, niezbędne są odpowiednie decyzje inwestycyjne. Zaproszeni na koncerencję eksperci przedstawią wszystkie aspekty tradycyjnej produkcji energii opartej na węglu brunatnym - od ekonomicznego, przez ekologiczny do politycznego i społecznego.
 

Uruchomienie kopalni Złoczew to olbrzymia szansa dla regionu, gwarantująca szybki rozwój i tysiące etatów - nie tylko w samej odkrywce, ale i firmach z nią współpracujących. Sprawa budowy odkrywki jest tak samo ważna dla Bełchatowa. Górnikom stworzy to perspektywę zatrudnienia przy budowie nowej odkrywki, natomiast elektrowni pozwoli na przedłużenie działania o kolejne lata.

Konferencja zakończy się opracowaniem stanowiska uzasadniającego powstanie odkrywki Złoczew, które zostanie przekazane polskim władzom i odpowiednim instytucjom Unii Europejskiej.  
Spotkanie naukowe organizują Polskie Lobby Przemysłowe i Międzyzakładowa Komisja Wolnego Związku Zawodowego "Sierpień 80" przy bełchatowskiej kopalni.

AP

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018