joombig banner rotation images

Menu

Ruszyło głosowanie na tegoroczny Budżet Obywatelski. Bełchatowianie mają do rozdysponowania 1,5 mln złotych - 1,4 mln na tzw. projekty twarde (np. remonty, budowy, modernizacje ulic, chodników, parkingów, placów zabaw, skwerów, urządzeń sportowych) i 100 tys. na projekty miękkie (np. imprezy kulturalne i edukacyjne). Głosowanie zakończy się 19 września o godz. 15.30.


Bełchatowianie mogą wybierać spośród 43 propozycji, z których 14 to projekty miękkie, a 29 - twarde. - Cieszy, że mieszkańcy widzą potrzebę pojawienia się kolejnych placów zabaw czy parkingów. Rzeczą ważną i wartą podkreślenia jest głos seniorów, którzy zadbali o swoje potrzeby w ramach nie tylko projektów miękkich, ale także poprzez powstanie centrum aktywności, w którym chcą realizować swoje marzenia i pasje - mówi koordynator Zespołu ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia UM, Iwona Nowak.

 

Listę wszystkich zgłoszonych pomysłów znaleźć można TUTAJ i stronie poświęconej budżetowi obywatelskiemu - www.decydujemy.belchatow.pl. Tam też można zapoznać się z zasadami głosowania i oddać swój głos.


Głosować może każdy mieszkaniec Bełchatowa, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 16 lat. Głosy można oddawać wyłącznie drogą elektroniczną TUTAJ. Dodatkowo w Urzędzie Miasta Bełchatowa zostało uruchomione stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, aby swój głos mogły oddać także osoby, które nie posiadają dostępu do tego rodzaju sprzętu. Głosowanie zakończy się 19 września o godz. 15.30, a jego wyniki poznamy 25 września.

 

WAŻNE:  Głosować można tylko 1 raz poprzez postawienie znaku X przy maksymalnie trzech wybranych projektach miękkich i trzech twardych na formularzu.

 

 

 

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018