joombig banner rotation images

Menu

Dziś upływa termin płatności kolejnych rat podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dzięki staraniom prezydent Bełchatowa, Marioli Czechowskiej, magistrat przypomina mieszkańcom o finansowych zobowiązaniach wobec miasta.


System powiadamiania o terminach płatności to narzędzie, dzięki któremu mieszkańcy są informowani o wysokości należności, powstałych zaległościach lub nadpłatach w podatkach i opłatach stanowiących dochód Miasta Bełchatowa.


Prace nad systemem rozpoczęły się na początku roku. Obecnie korzysta z niego już kilkuset bełchatowian. - System sms-owy to świetne narzędzie, które służy wszystkim mieszkańcom Bełchatowa. Dzięki krótkim, przypominającym wiadomościom, mogą uniknąć zaległości i wszystkie swoje zobowiązania uiszczać terminowo - podkreśla Mirosława Mikła, dyrektor Wydziału Finansowego Urzędu Miasta.

Podatnicy, którzy chcą otrzymywać informacje o wysokości swoich zobowiązań w stosunku do Urzędu Miasta Bełchatowa lub o posiadanych nadpłatach za pośrednictwem krótkiej wiadomości tekstowej (sms) na nr telefonu komórkowego, e-mailem na adres poczty elektronicznej, powinni wypełnić i podpisać oświadczenie, który znajduje się na stronie internetowej belchatow.bip.gov.pl w zakładce Podatki i opłaty lokalne TUTAJ i w załączniku poniżej.

 

Podpisane oświadczenie należy dostarczyć:


- osobiście: do Urzędu Miasta Bełchatowa  (pok. 111, 112, 129 lub Kancelaria Ogólna),


- pocztą: na adres: Urząd Miasta Bełchatowa, Wydział Finansowy, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów,


- za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP, na adres skrytki: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP.

Więcej informacji w Wydziale Finansowym UM przy ul. Kościuszki pok. 127, tel. 44  733 51 27.

AP
 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018