joombig banner rotation images

Menu

Miasto Bełchatów zostało wyróżnione w rankingu Gospodarny Samorząd 2017. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas  XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy. Wśród nominowanych znalazły się też m.in. Karpacz, Nowy Targ i Goleniów.


To pierwsza edycja rankingu Gospodarny Samorząd. Wiceprezydent Bełchatowa, Ireneusz Owczarek, jest zadowolony z wyróżnienia dla miasta. - To się nie bierze znikąd. Zostały docenione nasze działania, to, co robimy. To także ocena ciężkiej pracy prezydent Marioli Czechowskiej. Takie wyróżnienie to ogromna mobilizacja do jeszcze większego zaangażowania i... liczymy na wygraną w przyszłym roku - dodaje prezydent.


W rankingu Gospodarny Samorząd 2017 oceniano rozwój gospodarczy gmin – rozwój lokalnej gospodarki z jednoczesnym utrzymaniem zdrowego budżetu, a także osiągnięcia samorządów z lat 2014-2016.


Nominowane miasta i gminy oceniano dwuetapowo. W pierwszym, na podstawie danych z Ministerstwa Finansów, analizowano m.in. dochody własne do dochodów ogółem, dochody własne na mieszkańca, nadwyżkę bieżącą do wydatków bieżących, inwestycje do dochodów, zadłużenie do dochodów, wpływy z PIT i CIT, wpływy z podatku od nieruchomości czy wydatki na transport i gospodarkę mieszkaniową. Drugi etap obejmował ocenę na bazie danych finansowych i odpowiedzi z ankiet oraz przyznanie gminie punktów przez Kapitułę, na której czele stał Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski. Członkami Kapituły byli przedstawiciele samorządu terytorialnego i ekonomiści.


Nagrody zostały przyznane w trzech kategoriach:


- miasta na prawach powiatu


- gminy miejskiej i miejsko-wiejskie


- gminy wiejskie


Organizatorem konkursu i rankingu był Instytut Studiów Wschodnich (jednocześnie organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy) oraz Centrum Gospodarcze im. Mikołaja Kopernika.

AP

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018