joombig banner rotation images

Menu

Metale i tworzywa sztuczne do żółtego pojemnika, papier do niebieskiego, szkło do zielonego, a odpady bio do brązowego - tak od stycznia 2019 roku w Bełchatowie będą wyglądać zasady segregacji odpadów. Wspólny dla całego kraju czteropojemnikowy system segregacji śmieci zaczął obowiązywać 1 lipca, jednak Ministerstwo Środowiska przewidziało okres przejściowy na jego wdrożenie przejściowy ze względu na konieczność wygaszania już obowiązujących umów z firmami odbierającymi śmieci.


Pod zamieszkanymi budynkami w Bełchatowie staną pojemniki na śmieci w czterech kolorach: niebieskim, zielonym, żółtym i brązowym. Do każdego z nich trafią inne odpady. Dzięki  zmianom, zdaniem resortu środowiska, więcej surowców będzie można poddać recyklingowi. Ministerstwo pod koniec 2016 roku wydało rozporządzenie ws. szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. W 2020 r. zgodnie z prawem UE Polska musi zwiększyć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  do co najmniej 50 procent. Obecnie, jak informuje resort, wynosi on zaledwie 26 procent.  Ministerstwo tłumaczy, że brak jednolitych zasad selektywnej zbiórki groziłby utratą ok. 1,3 mld euro z funduszy unijnych, które można przeznaczyć na gospodarkę odpadami, np. na budowę większej liczby punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.


Założeniem rozporządzenia resortu środowiska jest rozdzielenie ich na cztery grupy. Do oddzielnych pojemników będziemy wrzucać: papier, szkło, metale i plastik oraz odpady ulegające biodegradacji.


NIEBIESKI POJEMNIK


Do niebieskiego pojemnika będą mogły trafić:


- opakowania z papieru,
- karton,
- tektura (także falista),
- katalogi,
- ulotki, prospekty, gazety i czasopisma,
- papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki,
- papier pakowy czy torby i worki papierowe.


Nie będziemy mogli za to wyrzucić:


- ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
- papieru lakierowanego i powleczonego folią,
- papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
- kartonów po mleku i napojach,
- papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
- tapet,
- pieluch jednorazowych i podpasek,
- zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych.


ZIELONY POJEMNIK


Do zielonego kubła (szkło) trafią:


- butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),
- szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).


W przypadku produktów szklanych gminy będą mogły rozdzielić ich zbiórkę odpadów na: szkło bezbarwne (biały kolor kubła) i szkło kolorowe (zielony).


ŻÓŁTY POJEMNIK


Żółty pojemnik będzie na metale i tworzywa sztuczne:


- odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
- nakrętki,
- plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
- opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
- opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania) i kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów),
- plastikowe torby, worki, reklamówki,
- aluminiowe puszki po napojach i sokach,
- puszki po konserwach,
- folię aluminiową,
- metale kolorowe,
- kapsle,
- zakrętki od słoików,
- zabawki z tworzywa sztucznego (jeśli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).


Do takiego kubła nie będzie można jednak wyrzucić:


- plastikowej butelki, jeśli będzie w niej jeszcze zawartość,
-  opakowania po lekach i zużytych artykułach medycznych,
- opakowania po olejach silnikowych,
- części samochodowych,
- zużytych baterii i akumulatorów,
- puszek po farbach i lakierach,
- zużytego sprzętu elektroniczny czy AGD.


BRĄZOWY POJEMNIK


Brązowy pojemnik będzie przeznaczony na odpady bio i będziemy do niego wrzucać:


- resztki jedzenia,
- odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki),
- gałęzie drzew i krzewów,
- skoszoną trawę, liście, kwiaty,
- trociny i korę drzew.


Nie będzie można do niego wrzucić:


- kości zwierząt,
- odchodów zwierząt,
- popiołu z węgla kamiennego,
- leków,
- drewna impregnowanego,
- płyt wiórowych i MDF,
- ziemi i kamieni,
- innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

 

Podczas segregacji śmieci należy pamiętać o odpadach niebezpiecznych takich jak np. baterie, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, czy elektroodpady.

 

Takie odpady można oddać w specjalnie wyznaczonych punktach np. w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u zorganizowanym przez gminę. W Bełchatowie taki punkt mieście się  przy ul. Przemysłowej 14. PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 18:00 oraz w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godz. 9:00 – 13:00.


Z uwagi na zawarte w rozporządzeniu Ministra  Środowiska przepisy przejściowe, na terenie Bełchatowa nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku.  Każdy właściciel nieruchomości, który zadeklarował segregację śmieci, będzie miał obowiązek wydzielenia czterech pojemników na odpady zebrane selektywnie oraz piątego na odpady zmieszane.


Aby uzyskać więcej informacji o nowych zasadach w segregacji śmieci należy kontaktować się z Zespołem ds. Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi UM przy ul. Czyżewskiego 7 (pokój nr 206-207),  tel.: 44 733 52 56 lub 57.

AP

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018