joombig banner rotation images

Menu

Cztery bełchatowskie ulice zyskały nowe nazwy. W Dzienniku Ustaw Województwa Łódzkiego zostały opublikowane uchwały bełchatowskiej rady miejskiej, a to oznacza, że do 6 października, czyli po ich uprawomocnieniu, w mieście zostaną postawione tabliczki z nowymi patronami ulic. Ich wymiana będzie kosztowała miasto około 4 tys. złotych.


Zmiany to wymóg ustawy dekomunizacyjnej, zgodnie z którą z przestrzeni publicznej musiały zniknąć wszelkie nazwy propagujące komunizm. Przypomnijmy, miejscy radni zdecydowali, że obecna ulica 19 stycznia będzie nosić imię Lecha i Marii Kaczyńskich,  ulica 9 Maja zmieni nazwę na Rotmistrza Witolda Pileckiego, a Józefa Wieczorkiewicza będzie się nazywać Konrada Leśniewskiego ,,Orlika”. Poza tym Nowego patrona – bełchatowianina – mieć będzie także ulica na os. Wolność. Józefa Wieczorkiewicza zastąpi Konrad Leśniewski ,,Orlik”. Więcej o nowych patronach piszemy TUTAJ.

Mieszkańcy nie poniosą kosztów zmian nazw ulic, bo nie ma potrzeby wymiany dokumentów, ponieważ zachowują one swoją ważność.

 

Informacje ogólne


- nie trzeba wymieniać dokumentów osobistych, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego pojazdów ani innych dokumentów zawierających dotychczasową nazwę - będą ważne dopóki nie upłynie ich termin ważności,
- zmiana nazwy ulicy nie będzie powodować problemów z dostarczaniem korespondencji pod dotychczasowy adres.
nie ma obowiązku wymiany dowodów osobistych natomiast osoby, które zechcą wymienić dowód osobisty powinny złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miasta w budynku przy ul. Czyżewskiego. Wymiana dowodu osobistego jest bezpłatna. Do wniosku o wymianę dowodu osobistego należy dołączyć zdjęcia. Opłatę za zrobienie zdjęć ponosi osoba składająca wniosek,
- w przypadku, gdy wymagane jest przedłożenie zaświadczenia o aktualnym adresie zameldowania w związku ze zmianą nazwy ulicy i zmianą numeracji porządkowej nieruchomości, należy w Urzędzie Miasta Bełchatowa w budynku przy ul. Czyżewskiego 7 złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia (więcej informacji pod nr tel. 44 733 52 51 lub 44 733 52 52).


Deklaracja w sprawie gospodarowania odpadami:


nie ma konieczności składania zmiany deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami zarówno przez mieszkańców jak i zarządców nieruchomości. Zmiany dokonane zostaną z urzędu.


 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości:


nie ma konieczności składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości celem aktualizacji danych adresowych. Zmiany dokonane zostaną z urzędu.

 

Banki, dostawcy energii elektrycznej, dostawcy gazu, dostawcy usług telekomunikacyjnych, telewizyjnych i internetowych, agencje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, zakłady pracy, przechodnie lekarskie, szkoły, przedszkola i inne:


ww. instytucje należy powiadomić o zmianie adresu poprzez wypełnienie i złożenie stosownego formularza aktualizacji danych osobowych udostępnianego przez dany podmiot, a w przypadku braku niniejszego formularza, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej.

Co równie ważne, zgodnie z ustawą mieszkańcy nie będą ponosić opłat za zmiany wprowadzane w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i innych pismach urzędowych.


Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEDIG):


osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz posiadające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, powinny złożyć w Urzędzie Miasta Lubań wniosek CEIDG-1. Wniosek można złożyć przez Internet lub dostarczyć do urzędu w wersji papierowej. Po złożeniu wniosku dane dotyczące zmiany adresu zostaną przekazane do ZUSU/KRUSU, Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Statystycznego.

AP

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018