joombig banner rotation images

Menu

Tegoroczne obchody 78. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego odbyły się w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Kościuszki. Niedzielne uroczystości rozpoczęły się złożeniem kwiatów pod obeliskiem Pamięci Bełchatowian. Później odbyła się uroczysta msza święta w intencji poległych w walce o niepodległość naszego kraju.


Dokładnie 18 lat temu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił, że 27 września będziemy obchodzić Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. Był to fenomen na skalę nie tylko europejską, ale i światową.

Jego tajne struktury wojskowe i cywilne, podległe rządowi RP na uchodźstwie, nie miały odpowiednika w żadnym innym kraju.

 

Wiceprezydent Bełchatowa, Łukasz Politaństki, wszystkim zgromadzonym w kościele farnym bełchatowianom przybliżył historię Polskiego Państwa Podziemnego. W nocy z 26 na 27 września 1939 roku powstała Służba Zwycięstwu Polski, konspiracyjna organizacja wojskowa mająca toczyć walkę przeciwko okupantom. 13 listopada została ona przekształcona w Związek Walki Zbrojnej, podlegający rządowi polskiemu na uchodźstwie, a 14 lutego 1942 roku w Armię Krajową. Tak powstał zalążek Polskiego Państwa Podziemnego.


Polskie Państwo Podziemne kierowane było z wolnych krajów sojuszniczych przez w pełni legalne władze naczelne RP: prezydenta, rząd i Naczelnego Wodza oraz ich krajowe przedstawicielstwa. Podziemnym parlamentem, reprezentującym największe stronnictwa polityczne: Stronnictwo Ludowe, Polską Partię Socjalistyczną, Stronnictwo Narodowe oraz Stronnictwo Pracy był w latach 1940-43 Polityczny Komitet Porozumiewawczy, od 1943 do 1944 - Krajowa Rada Polityczna, a od 1944 roku do końca wojny - Rada Jedności Narodowej.

Najwyższą władzę sprawował Delegat Rządu na Kraj (od maja 1944 w randze wicepremiera), kierując zakonspirowanym aparatem administracji cywilnej - Delegaturą Rządu, która  składała się z 18 departamentów, organizowała i wspomagała dziedziny życia zakazane przez okupanta: szkolnictwo, kulturę i naukę, opiekę społeczną i sądownictwo.


Wymiarem sprawiedliwości zajmowało się Kierownictwo Walki Cywilnej (oddzielny organ Delegatury) wraz z Cywilnymi Sądami Specjalnymi i Państwowym Korpusem Bezpieczeństwa (podziemna policja). Sądzono za kolaborację z okupantem, wydawano także wyroki za przestępstwa pospolite.


Dziełem Polskiego Państwa Podziemnego było nie tylko podjęcie otwartej walki z okupantem w ramach akcji „Burza”, lecz także stworzenie moralnej i niepodległościowej tradycji, która pozwoliła Polakom przetrwać czas dyktatury komunistycznej.

AP

 

 

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018