joombig banner rotation images

Menu

Cafe Senior Raj to zwycięski projekt twardy Budżetu Obywatelskiego. Na Centrum Aktywności Seniora oddano 822 głosy, czyli niemal 19 procent wszystkich głosów. Dzięki temu projektowi powstanie miejsce, w którym seniorzy będą mogli nie tylko spędzać wspólnie czas, ale także brać udział w różnych warsztatach i kursach.


W ramach tegorocznego Budżetu Obywatelskiego miasto zrealizuje 7 projektów - 5 twardych i 2 miękkie, wszystkie w 2018 roku. Łączny koszt zwycięskich propozycji to 1 mln 280 tys. złotych. Zgodnie z regulaminem zrealizowane mogą zostać projekty do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Budżet Obywatelski. Oznacza to, że w rezerwie BO zostaje 220 tys. złotych.  Władze miasta rozważają możliwość wykorzystania tych środków na realizację kolejnych projektów twardych, które uzyskały największą liczbę głosów a ich kosztorys mieści się w tej kwocie.

 


Cafe Senior Raj - Centrum Aktywności Seniora to projekt, na który głosowało najwięcej mieszkańców Bełchatowa, a jego realizacja ma kosztować 80 tys. złotych. Projekt jest wspólną propozycją piętnastu klubów seniora z terenu miasta. Jak sami podkreślają, jest duża potrzeba, aby osoby starsze miały jedno wspólne miejsce, w którym będą mogły nie tylko nawiązywać kontakty towarzyskie przy słodkim poczęstunku i kawie, ale także korzystać z różnych form aktywności. A oferta centrum ma być niezwykle bogata. Przewiduje różne zajęcia aktywizujące i integracyjne, jak chociażby kursy obsługi komputera, warsztaty plastyczne, muzyczne i florystyczne, nie zabraknie także zajęć teatralnych i sportowych. Oprócz tego wszyscy chętni będą mogli brać udział w spotkaniach z wyjątkowymi seniorami, którzy realizują swoje pasje. Wnioskodawcy zwycięskiego projektu planują, by seniorzy mogli współtworzyć różne grupy samopomocowe, jak chociażby kosmetyczne czy fryzjerskie. Nowe Centrum Aktywności Seniora ma powstać w miejscu dawnego Ośrodka Wsparcia Rodziny przy ul. Energetyków. Pani Elżbieta Czyżewska, która pracowała w ośrodku, ma nadzieję, że Cafe Senior Raj będzie miejscem przyjaznym starszym mieszkańcom Bełchatowa. - Wierzę, że tak samo jak do tej pory, seniorzy znajdą tu swoje miejsce, w którym zawsze będą mogli liczyć na pomoc i wsparcie - dodaje pani Elżbieta.


Kolejnym projektem twardym który miasto zrealizuje w ramach Budżetu Obywatelskiego będzie budowa placu zabaw na osiedlu Dolnośląskim. "Aktywnie i wesoło" zebrało 785 głosów, a jego szacowany koszt to 400 tys. złotych. Zgodnie z projektem w okolicach bloku nr 315 powstanie plac zabaw dla dzieci. W pierwszej strefie, przeznaczonej dla najmłodszych, mają znaleźć się huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownica i inne elementy zabawowe, natomiast w części drugiej, dla dzieci starszych, stanie wielofunkcyjny system sprawnościowy. Wnioskodawcy zaplanowali także zagospodarowanie przestrzeni wokół placu zabaw, gdzie staną ławki i kosz, a całość będzie doświetlona.


Trzecim projektem, który w roku przyszłym zostanie zrealizowany jest projekt pod nazwą "Bezpieczne - Doświetlone przejścia dla pieszych". Na tę propozycję głosowało 747 bełchatowian. W ramach projektu miasto przy około dwudziestu przejściach zamontuje doświetlające lampy, a planowany koszt tego przedsięwzięcia to 200 tys. złotych.


Na adaptację osiedlowego lasku wraz z budową siłowni plenerowej na osiedlu Dolnośląskim swój głos oddało 671 mieszkańców Bełchatowa, a to oznacza, że będzie to kolejny z projektów, które zostaną zrealizowane w ramach tegorocznego Budżetu Obywatelskiego. Za blokami nr 219 i 220 wybudowane zostaną alejki spacerowe, staną stojaki rowerowe oraz 10 urządzeń siłowni zewnętrznej. Koszt tego projektu to 300 tys. złotych.  


Ostatnim ze zwycięskich projektów twardych jest budowa toalety publicznej. Na tę propozycję głosowało 605 osób. Za 200 tys. złotych w okolicach Miejskiego Centrum Kultury przy pl. Narutowicza zostanie wybudowana ogólnodostępna toaleta wraz ze wszystkimi przyłączami. Będzie ona dostosowana dla osób niepełnosprawnych oraz dla rodziców z małymi dziećmi.  Będzie w niej także ogólnodostępny prysznic.


Jeśli chodzi o projekty miękkie to miasto zrealizuje dwa: "Nasze dzieci badamy - wadom się nie damy" i "Bezpieczne Serce 24 h pod kontrolą". Ich realizacja to koszt 100 tys. złotych.


Na pierwszy projekt zagłosowało 1340 bełchatowian, którym spodobał się pomysł przebadania dzieci w wieku przedszkolnym z terenu naszego miasta, pod kątem wad postawy. Jeśli takie wady zostaną wykryte, dziecko będzie kierowane do dalszej terapii, a dokładnie do lekarzy, fizjoterapeutów i rehabilitantów specjalizujących się w tych schorzeniach. Badaniami mają zostać objęte wszystkie dzieci uczęszczające do bełchatowskich przedszkoli.


W ramach drugiego projektu, dla mieszkańców zagrożonych problemami sercowo-naczyniowymi miasto kupi niewielkie, przenośne urządzenia, które będą rejestrować pracę serca. Pacjenci będą więc mogli w każdej chwili samodzielnie wykonać badanie EKG, a jego wyniki przesłać do centrum monitoringu. Tam z kolei zostaną one ocenione przez fachowców. Przewidywany koszt takiego monitoringu na jednego mieszkańca to około tysiąca złotych, a na cały projekt miasto wyda 50 tys. zł.


Jak podkreślają władze miasta, tegoroczny Budżet Obywatelski był wyjątkowy. Nie tylko ze względu na ilość zgłoszonych projektów, ale także ze względu na liczbę głosujących -swój głos oddało 4343 bełchatowian. - W tegorocznym budżecie zagłosowało blisko 2 tys. osób więcej, niż w roku ubiegłym.  Cieszymy się, że coraz więcej mieszkańców interesuje się tym, co się naokoło dzieje. Dziękuję wszystkim bełchatowianom, którzy zaangażowali się w głosowanie. Udowodniliście Państwo, że ten budżet jest faktycznie obywatelski - podkreśla wiceprezydent Bełchatowa, Ireneusz Owczarek.

AP

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018