joombig banner rotation images

Menu

Na portalu www.invest.belchatow.pl przedsiębiorca znajdzie pełną ofertę inwestycyjną miasta. Strona z nowoczesną szatą graficzną i infografiką oraz nowymi funkcjonalnościami jest dostępna od września. Zainteresowani inwestowaniem w Bełchatowie mogą znaleźć tam wszelkie wskazówki niezbędne do szybkiego i skutecznego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.

 

Poza dotychczas publikowanymi informacjami, dotyczącymi wsparcia dla przedsiębiorców w postaci ulg i zwolnień, opisu terenów inwestycyjnych miasta, czy przekierowania do Geoportalu oraz aplikacji mobilnej Invest Planner, na stronie pojawiło się kilka  nowości. Jedną z nich jest publikacja specjalnie skonstruowanej oferty – bazy wszystkich działek -  zarówno miejskich, jak  i prywatnych, przeznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod przemysł, produkcję czy usługi komercyjne. Wpływ na tworzenie i aktualizację oferty mieć będą również bełchatowskie biura nieruchomości. Zostały one zaproszone przez prezydent Mariolę Czechowską do współpracy i zadeklarowały wolę współtworzenia miejskiej bazy terenów inwestycyjnych.

 

Współpraca jest niezwykle istotna z punktu widzenia promocji wszystkich dostępnych terenów w mieście przeznaczonych pod inwestycje. Oferta, przygotowana nie tylko w formie elektronicznej, ale wydrukowana także w postaci segregatora, spójnego graficznie ze stroną internetową, będzie udostępniana podczas targów, konferencji czy eventów o charakterze promocji gospodarczej.

 

Strona dedykowana szeroko rozumianemu biznesowi, jest kolejnym elementem promocji gospodarczej miasta.

 

Jak mówi Marcin Nowak, dyrektor WRM, urząd miasta zabiega o inwestorów zewnętrznych, ale nastawiony jest również na współpracę z bełchatowskimi firmami. – Przedsiębiorcy, którzy już istnieją na rynku i planują dalszy rozwój swoich firm mogą się do nas zgłaszać, udzielimy im wszelkiej pomocy – mówi Marcin Nowak.

 

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018