joombig banner rotation images

Menu

Cztery bełchatowskie ulice oficjalnie mają inne nazwy. Dziś w mieście zostały zawieszone tabliczki z nowymi patronami ulic. Zmiany to wymóg ustawy, która ma usunąć z miejskiej przestrzeni nazewnictwo propagujące komunizm.


Ulice, które należy nazwać inaczej, wskazał Instytut Pamięci Narodowej. Podczas sierpniowej sesji miejscy radni zdecydowali, jakich patronów będą miały cztery bełchatowskie ulice. Następnie 21 września uchwały zostały opublikowane W Dzienniku Ustaw Województwa Łódzkiego i dziś, 6 października się uprawomocniły.


Prezydent Bełchatowa, Mariola Czechowska wnioskowała, aby ulica 19 stycznia nosiła imię Lecha Kaczyńskiego. 

 

- Proponujemy zmianę nazwy ul. 19 Stycznia na ul. Lecha Kaczyńskiego i tym samym opowiadamy się za wpisaniem tego wielkiego, polskiego patrioty, jednej z najważniejszych postaci najnowszej historii Polski, w symboliczną sferę przestrzeni publicznej naszego miasta – mówiła Mariola Czechowska. Podkreślała także, że Lech Kaczyński znał Bełchatów i doceniał jego miejsce na energetycznej mapie Polski. Jako prezydent odwiedził bełchatowskie zagłębie paliwowo-energetyczne w marcu 2009 r., spotkał się także wówczas z mieszkańcami miasta.

 

Ostatecznie radni uznali, że ulicy patronować będzie prezydencka para Lech i Maria Kaczyńscy.

 

Ulica 9 Maja zmieniła nazwę na Rotmistrza Witolda Pileckiego, a Józefa Wieczorkiewicza nazywa się Konrada Leśniewskiego ,,Orlika”. Poza tym nowego patrona – bełchatowianina – ma także ulica na os. Wolność, gdzie Józefa Wieczorkiewicza zastąpił Konrad Leśniewski ,,Orlik”. Więcej o nowych patronach piszemy TUTAJ.

 

Przypomnijmy, że propozycji nowych nazw ulic było więcej, między innymi Danuty Siedzikównej ,,Inki”, pierwszych właścicieli Bełchatowa – rodu Bełchackich, Apoloniusza Zawilskiego czy Marcina Cieńskiego


Wymiana tablic na ulicach, które zmieniły swoje nazwy kosztowała miasto około 4 tys. złotych.

 

Co ważne, zmiany ulic, które następiły ze względu na wymogi ustwy dekomuizacyjnej nie powodują u mieszkańców konieczności wymiany dokumentów, ponieważ zachowują one swoją ważność.

 

Informacje ogólne


- nie trzeba wymieniać dokumentów osobistych, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego pojazdów ani innych dokumentów zawierających dotychczasową nazwę - będą ważne dopóki nie upłynie ich termin ważności,
- zmiana nazwy ulicy nie będzie powodować problemów z dostarczaniem korespondencji pod dotychczasowy adres.
nie ma obowiązku wymiany dowodów osobistych natomiast osoby, które zechcą wymienić dowód osobisty powinny złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miasta w budynku przy ul. Czyżewskiego. Wymiana dowodu osobistego jest bezpłatna. Do wniosku o wymianę dowodu osobistego należy dołączyć zdjęcia. Opłatę za zrobienie zdjęć ponosi osoba składająca wniosek,
- w przypadku, gdy wymagane jest przedłożenie zaświadczenia o aktualnym adresie zameldowania w związku ze zmianą nazwy ulicy i zmianą numeracji porządkowej nieruchomości, należy w Urzędzie Miasta Bełchatowa w budynku przy ul. Czyżewskiego 7 złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia (więcej informacji pod nr tel. 44 733 52 51 lub 44 733 52 52).


Deklaracja w sprawie gospodarowania odpadami:


nie ma konieczności składania zmiany deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami zarówno przez mieszkańców jak i zarządców nieruchomości. Zmiany dokonane zostaną z urzędu.


 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości:


nie ma konieczności składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości celem aktualizacji danych adresowych. Zmiany dokonane zostaną z urzędu.

 

Banki, dostawcy energii elektrycznej, dostawcy gazu, dostawcy usług telekomunikacyjnych, telewizyjnych i internetowych, agencje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, zakłady pracy, przechodnie lekarskie, szkoły, przedszkola i inne:


ww. instytucje należy powiadomić o zmianie adresu poprzez wypełnienie i złożenie stosownego formularza aktualizacji danych osobowych udostępnianego przez dany podmiot, a w przypadku braku niniejszego formularza, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej.

Co równie ważne, zgodnie z ustawą mieszkańcy nie będą ponosić opłat za zmiany wprowadzane w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i innych pismach urzędowych.


Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEDIG):


osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz posiadające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, powinny złożyć w Urzędzie Miasta Lubań wniosek CEIDG-1. Wniosek można złożyć przez Internet lub dostarczyć do urzędu w wersji papierowej. Po złożeniu wniosku dane dotyczące zmiany adresu zostaną przekazane do ZUSU/KRUSU, Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Statystycznego.

AP

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018