joombig banner rotation images

Menu

W poniedziałek, 9 października w sali herbowej bełchatowskiego magistratu odbyła się XL Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej. W sesji wzięło udział zaledwie dwunastu z dwudziestu trzech radnych VII kadencji.


W porządku obrad nie znalazł się żaden punkt merytoryczny dotyczący miasta, wszystkie odnosiły się do zmian personalnych w komisjach stałych RM. W sumie radni dokonali zmian w pięciu z sześciu działających przy Radzie Miejskiej komisjach.

 

Poniżej wykaz przegłosowanych wczoraj zmian.

 

 


Komisja Budżetu i Skarbu Miasta


1. Z funkcji przewodniczącego odwołany został radny Adam Czechowski, a jego miejsce zajął radny Zdzisław Markiewicz (dotychczasowy wiceprzewodniczący).


2. Ze składu komisji odwołana została radna Małgorzata Pagieła, a nowym członkiem została Ewa Skorupa.


Komisja Oświaty, Kultury i Sportu


1. Ze składu komisji odwołani zostali radni Małgorzata Pagieła (dotychczasowa wiceprzewodnicząca) i radny Józef Dżugaj.


2. Do składu komisji powołani zostali radni Ewa Naturalna i Karol Kowalski.


Komisja Rewizyjna


1. Ze składu komisji odwołany został radny Sebastian Brózda, a w jego miejsce w komisji pracował będzie radny Dariusz Wyszyński.


Komisja Gospodarki Komunalnej


1. Z funkcji przewodniczącego odwołany został radny Krzysztof Pierzchała, teraz pracom komisji przewodniczyć będzie radny Michał Wyczachowski.


2. Radny Krzysztof Pierzchała został odwołany ze składy komisji, a w to miejsce powołany został radny Michał Wyczachowski.


Komisja Prawa i Porządku Publicznego


1. Ze składu komisji odwołana została radna Dorota Pytlewska.

 

Aktualne składy personalne komisji stałych działających przy Radzie Miejskiej w Bełchatowie VII Kadencji.


KOMISJA REWIZYJNA   

 
1. Ewa Skorupa – Przewodniczący
 2. Dariusz Wyszyński

3. Radosław Herudziński

4. Paweł Koszek – Wiceprzewodniczący

5. Michał Wyczachowski

 

KOMISJA BUDŻETU I SKARBU MIASTA


1.Zdzisław Markiewicz – Przewodniczący
2. Ewa Skorupa
3. Adam Czechowski
4. Tadeusz Markiewicz
5. Dariusz Matyśkiewicz
6. Elżbieta Naturalna
7. Michał Wyczachowski

     
KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU     

    

1. Grzegorz Muskała - Przewodniczący
2. Radosław Herudziński
3. Joanna Janicka
4. Ewa Naturalna

5. Dorota Pytlewska
6. Ewa Skorupa
7. Karol Kowalski

 

KOMISJA RODZINY, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ  


1. Michał Wyczachowski - Przewodniczący
2. Joanna Janicka - Wiceprzewodnicząca
3. Karol Kowalski
4. Monika Selerowicz
5. Grzegorz Muskała
6. Małgorzata Pagieła
7. Dariusz Wyszyński

     
KOMISJA PRAWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO      


1. Dariusz Wyszyński – Przewodniczący
2. Sebastian Brózda
3. Paweł Koszek

4. Krzysztof Wata
5. Józef Wodziński

6. Piotr Wysocki


KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ   

     
1. Michał Wyczachowski- Przewodniczący
2. Józef Dżugaj
3. Piotr Wysocki
4. Tadeusz Markiewicz
5. Zdzisław Markiewicz
6. Jolanta Pawlikowska –Wiceprzewodniczący
7. Krzysztof Wata
    


 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018