joombig banner rotation images

Menu


Prezydent Bełchatowa ogłasza otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowychMiasto ściśle współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Dzięki budżetowym dotacjom – w 2018 wyniosą ponad 748 tys. złotych, organizacje mogą realizować wiele zadań służących całej lokalnej społeczności.


Rolą samorządu jest wspieranie organizacji pozarządowych i aktywności obywatelskiej oraz finansowanie inicjatyw, które chcą realizować mieszkańcy. Dlatego Prezydent Miasta Bełchatowa co roku ogłasza konkursy, służące wyłonieniu najlepszych projektów na realizację zadań publicznych.


Największe dotacje zostaną przeznaczone na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, kultury fizycznej i sportu a także ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej. Organizacje otrzymają także pieniądze na przedsięwzięcia z zakresu oświaty i wychowania oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, turystyki i rekreacji, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Na wsparcie magistratu mogą także liczyć organizacje i stowarzyszenia zajmujące się współpracą z miastami partnerskimi. 

Dzięki pozyskanym przez organizacje środkom, dla mieszkańców Bełchatowa organizowane są różnego rodzaju przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym.

Oferenci mogą składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku w Zespole ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta w Bełchatowie, ul. Czyżewskiego 7  pok. 220 lub 221. Wszelkie informacje można także uzyskać pod numerem telefonu tel. 44 733 52 70. Niezwłocznie po upływie wskazanego terminu, komisja konkursowa dokona analizy formalnej i merytorycznej zgłoszonych ofert. Jednym z kryteriów oceny będzie poprawne i merytoryczne rozliczenie się organizacji z zadań, które realizowały w poprzednim roku.

Zarządzenia prezydent Bełchatowa, Marioli Czechowskiej, w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert znajdują się w załącznikach poniżej.
 

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 12_2018.pdf)Zarządzenie 12_2018[ ]4475 kB
Download this file (Zarządzenie 13_2018-1.pdf)Zarządzenie 13_2018[ ]4212 kB
Download this file (Zarządzenie 14_2018.pdf)Zarządzenie 14_2018[ ]4207 kB
Download this file (Zarządzenie 15_2018.pdf)Zarządzenie 15_2018[ ]4224 kB
Download this file (Zarządzenie 16_2018.pdf)Zarządzenie 16_2018[ ]4187 kB
Download this file (Zarządzenie 17_2018.pdf)Zarządzenie 17_2018[ ]4131 kB

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec, Maciej Jagieła
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019