joombig banner rotation images

Menu

O nazwie dla nowego ronda u zbiegu ul. 1 Maja i Staszica będą rozmawiać miejscy radni. Tematem najbliższej sesji mają być również zmiany nazw dwóch ulic. Obrady odbędą się w czwartek, 25 stycznia w urzędzie miasta. Początek o godz. 11:00.

 

Imię generała Józefa Dowbor-Muśnickiego, to nazwa jaką dla ronda na skrzyżowaniu ulic: 1 Maja, Staszica, zaproponował wnioskodawca. W uzasadnieniu, dlaczego właśnie taka nazwa, można przeczytać m.in., że Dowbor-Muśnicki generał armii carskiej i broni Wojska Polskiego, naczelny dowódca Sił Zbrojnych w byłym zaborze pruskim to przykład postawy poświęcenia dla Ojczyzny, przywiązania do najwyższych wartości takich jak honor, umiłowania dla wolności, wzór patriotyzmu oraz oddania dla dobra wspólnego. Jego dokonania miały duży wpływ na ustanowienie granic odrodzonej Rzeczypospolitej i formowania Wojska Polskiego.

 

Rada Miejska w Bełchatowie zdecyduje również czy zmienić nazwy dwóch bełchatowskich ulic. Jedną z nich jest ul. Wąska położona pomiędzy ul. Grota-Roweckiego a Placem Wolności. Wnioskowana dla niej nazwa to imię Danuty Siedzikówny „INKI” (sanitariuszka 4. szwadronu 5 Wileńskiej Brygady AK, pośmiertnie mianowana podporucznikiem Wojska Polskiego). Z kolei dla części ul. Staszica na odcinku od ul. Czyżewskiego do ul. Olsztyńskiej proponowana jest nazwa Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Wnioskodawca projektu zaznacza, że zmiany nazwy ulic nie spowodują dodatkowych kosztów dla mieszkańców, bowiem nie są one zamieszkałe i nie znajdują się przy nich żadne przedsiębiorstwa. Zabiega on również o zmianę znaczenia nazwy Placu Wolności. W uzasadnieniu do tego projektu uchwały napisane jest, że nazwa Plac Wolności powinna nawiązywać do rocznicy wyzwolenia mieszkańców Bełchatowa spod zaborczej niewoli w 1918 roku.

 

Podczas styczniowej sesji miejscy radni rozpatrzą jeszcze projekt uchwały m.in. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta Bełchatowa dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów. Będą również dyskutować o warunkach przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

 

AD-A

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018