joombig banner rotation images

Menu

Miasto przejęło prawie 2,4 km sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, które do tej pory należały do Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Z pewnością odciąży to BSM. Magistrat, jako właściciel będzie mógł teraz odpowiednio zadbać o sieci.

 

Miasto sfinalizowało przejęcie sieci od Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Mowa o ponad kilometrowym odcinku wodociągów wraz z przyłączami oraz blisko 1,3 kilometrowym fragmencie kanalizacji sanitarnej, które położone są na osiedlu Okrzei.

- Mówiąc najprościej oznacza to, że teraz bieżące utrzymanie, konserwacja oraz wszystkie remonty sieci wodno-kanalizacyjnej będą spoczywać na mieście. Za naprawę wszelkich awarii będzie zaś odpowiadała spółka WOD.-KAN. Na mocy porozumienia, które zawarliśmy, BSM zinwentaryzowała sieci, przeprowadziła ich przegląd techniczny i wyremontowała – mówi Ireneusz Owczarek, wiceprezydent Bełchatowa. Podkreśla również, że przejęcie sieci, to istotna dla mieszkańców decyzja prezydent Marioli Czechowskiej: - Będąc teraz właścicielem sieci możemy o nie odpowiednio zadbać i zapobiegać ich uszkodzeniom, a w przypadku awarii szybko reagować.

 

Zawarte porozumienie, to nie tylko pomoc dla BSMu, ale przede wszystkim dla należących do niej bełchatowian. – Do tej pory bieżące utrzymanie sieci i ich remont obciążał wyłącznie członków spółdzielni, a korzystali z nich także inni mieszkańcy osiedla Okrzei. Pieniądze, które uda się zaoszczędzić BSM będzie mogła wykorzystać na inne potrzeby, np. remonty – mówi Andrzej Ratajski, Prezes Zarządu Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

 

 

AD-A

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018